Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Trvalo udržateľný rozvoj. Už od začiatku.

Už od svojho založenia viac než pred 80-timi rokmi sa hodnotovo orientovaná spoločnosť Kärcher vypracovala na globálnu značku, ktorá má v rukách 3 silné argumenty: dokonalosť, inováciu a kvalitu. Na tejto stránke nájdete prehľad našej cesty a množstva ocenení, ktoré sme ako spoločnosť obdržali. Okrem iného vám predstvíme náš etický kódex, ako aj združenia a iniciatívy, s ktorými nás spája viera v trvalo udržateľný rozvoj.


Naša stratégia

„Spoločnosť Kärcher kladie na trhu čistiacej techniky nové meradlá s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj s maximálnym vnímaním a spokojnosťou zákazníka."  Tak znie skrátene cieľ nášho manažmentu trvalo udržateľného rozvoju. Aby bolo možné premeniť túto víziu do roku 2020 na skutočnosť, spoločnosť Kärcher si stanovila v oblasti trvalo udržateľného rozvoja strategické ciele. Na základe ankety investorov bol v roku 2014 prijatý program trvalo udržateľného rozvoja  „Sustainability Excellence“ na nasledujúce roky. Obsahuje 14 cieľov pre celú skupinu, ktoré sú rozdelené do týchto oblastí:

  • zodpovednosť za životné prostredie
  • zodpovednosť za výrobky
  • zodpovednosť za dodávateľský reťazec
  • zopovednosť za podnik
  • spoločenská zodpovednosť
  • zodpovednosť za zamestnanca

Naše ceny a ocenenia


Spolky a iniciatívy

Podpis Parížskeho záväzku k akcii na ochranu klímy

Skupina Kärcher spolu s niekoľkými celosvetovo pôsobiacimi stovkami ďalších firiem podpísali záväzok k akcii. Tento záväzok pri príležitosti Klimatickej konferencii v Paríži 2015 vyzýva, aby boli dodržané opatrenia proti zmene klímy a emisií skleníkových plynov, investovaním do služieb, technológií a infraštruktúr s nízkymi emisiami a umožnili tak trvalo udržateľný rast a podporili cieľ udržania nárastu globálnej priemernej teploty pod hodnotou 2°C.

ParisPledge_Badge.jpg

Partner iniciatívy trvalo udržateľného rozvoja BlueCompetence VDMA

Iniciatíva Blue Competence si stanovila cieľ zdôrazniť kompetenciu riešenia pri výrobe strojov a zariadení v otázkach trvalo udržateľného rozvoja, aktívne podporovať a ponúkať trvalo udržateľné technológie. Blue Competence definuje transparentné, zaťažiteľné kritéria a štandardy trvalo udržateľného rozvoja, ktoré ako partner napĺňame. Iniciatíva tým uľahčuje orientáciu a poskytuje istotu všetkým, ktorí hľadajú trvalé riešenia a produkty, alebo trvalo pôsobiace spoločnosti.

Blue Competence

Náš etický kódex

Ľudské práva a dodržovanie zákonov

Rešpektujeme ľudské práva a zákony, hodnoty, normy a spoločenské usporiadanie.

Diskriminácia

V žiadnom prípade netolerujeme diskrimináciu na základe pohlavia, veku, rasy, národnosti, zdravotného postihnutia, spoločenského pôvodu a sexuálnej orientácii. Sme zástancami rovných príležitostí.

Detská práca

Odsudzujeme detskú prácu a dodržujeme právne predpisy týkajúce sa minimálneho veku zamestnanca.

Nútená práca a tresty

Odsudzujeme nútenú prácu a telesné tresty, ohrozovanie a obťažovanie zamestnancov.

Korupcia

Rozhodne odmietame akúkoľvek formu korupcie.

Sloboda združovania

Uznávame právo našich zamestnankýň a zamestnancov na slobodu združovania. So zástupcami zamestnancov s dôverou spolupracujeme.

Spravodlivá odmena a pracovná doba

Mzdy a sociálne služby prinajmenšom zodpovedajú miestnym zákonným normám.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia

Chránime svoje zamestnankyne a zamestnancov pred nebezpečím na pracovisku a podporujeme opatrenia na podporu zdravia.

Ochrana životného prostredia

Svoje produkty, služby a procesy tvoríme tak, aby boli šetrné voči životnému prostrediu, Všade, kde pôsobíme, berieme ohľad na požiadavky na ochranu životného prostredia a zodpovedne zachádzame s prirodnymi zdrojmi.