ZODPOVEDNOSŤ SA DODÁVATEĽSKÚ SIEŤ A PRODUKTY

V súčasnosti sú zákazníci veľmi kritickí. Pri kúpe kladú viac otázok ako v minulých rokoch. Chcú vedieť: Kde bol produkt vyrobený, kým a za akých podmienok? Z akých materiálov? Či je možná recyklácia? Ako efektívne zariadenie pracuje? Kärcher berie tieto záujmy spotrebiteľov vážne, stavia sa otázkam čelom a ponúka správne odpovede. Pretože Kärcher má nielen vedúce postavenie na trhu čistiacej techniky, ale i Benchmark v oblasti trvalej udržateľnosti.

LieferketteProdukte_head.jpg
ISO-14001 Map

Certifikované závody po celom svete

Norma ISO 14001 predstavuje celosvetovo uznávanú normu enviromentálneho manažmentu. Jej dodržovanie vedie k dosiahnutiu definovaných cieľov v oblasti životného prostredia, pričom prichádza k priebežnému zlepšovaniu procesov.

ISO 14001 - certifikácia v spoločnosti Kärcher

[1] USA:              Camas, Chandler, Englewood
[2] Mexiko:         Monterrey
[3] Brazília:        Vinhedo
[4] Nemecko:     Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Taliansko:     Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia
[6] Čína:             Changshu

 

 


ISO 9001 - certifikácie v spoločnosti Kärcher

ISO 9001 predstavuje celosvetovo uznávanú formu manažmentu kvality. Vďaka dodržovaniu tejto normy je zaručená kvalita našich výrobkov.

[1] USA: Camas, Englewood
[2] Mexiko: Monterrey
[3] Brazília: Vinhedo
[4] Nemecko: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler)
[5] Taliansko: Quistello, Montereale Valcellina, Volpiano, Reggio Emilia, Correggio
[6] Čína: Changshu

ISO 50001 - certifikácie v spoločnosti Kärcher

ISO 50001znamená svetovo uznávanú normu energetického manažmentu. Vďaka dodržiavaniu tejto normy sa má kontinuálne zlepšiť energetická efektivita našich výrobkov a v našich výrobných závodoch.

[4] Nemecko: Winnenden, Schwaikheim, Illingen, Gissigheim, Obersontheim, LZ Obersontheim, Bühlertal, Duisburg (WOMA), Waldstetten (Ringler), Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, cleanerworld GmbH, cleanpark GmbH, Kärcher Leasing GmbH, Kärcher Used Equipment GmbH, Kärcher Beteiligungs-GmbH

My pre dodávateľské reťazce a výrobky

Potvrdená energetická účinnosť

Spoločnosť Kärcher svojim zákazníkom ponúka stroje, s ktorými môžu čistiť energeticky úsporne a šetrne z hľadiska zdrojov. Tieto stroje sú dôkladne testované v našich laboratóriách. S produktovou radou eco!efficiency pre profesionálnych užívateľov sme vyvinuli vysoko účinný program, ktorý je obzvlášť šetrný k životnému prostrediu.

 

O krok vpred

Na zodpovedné zachádzanie s cennými zdrojmi, ako je voda a energie, je v spoločnosti Kärcher kladený veľký dôraz. Naše výrobky tak už niekoľko rokov spĺňajú ekologické normy, ktoré budú v Európskej Únii platiť až od roku 2017. Už od septembra 2014 nesmú byť v EÚ používané vysávače s výkonom vyšším ako 1 600 W, v roku 2017 bude táto hodnota znížená dokonca na 900 W. Náš vysávač na suché nečistoty eco!efficiency pre čistenie budov disponoval už pri svojom prvom uvedení na trh v roku 2013 výkonom len 750 W, a vykazoval tak o 40% nižšiu spotrebu energie pri 98% čistiacej sily základného stroja.

ErP-Labor_kl.jpg

Testované vo vlastnom laboratóriu

Aby boli požadované hodnoty u vysávačov na suché nečistoty určených pre domácnosti a profesionálne použitie spoľahlivo a natrvalo zaručené, zriadila spoločnosť Kärcher ako jeden z mála podnikov v Nemecku vlastné skúšobné laboratórium ErP (ErP = Energy-related Product) pre vysávače na suché nečistoty. V tomto laboratóriu sú okrem spotreby energie behom čistenia merané i emisie prachu, teda množstvo čiastočiek prachu, ktoré vychádza zo stroja späť do okolitého vzduchu.

Hluk ako dôležitý faktor

Zatiaľ čo príliš vysokú spotrebu energie si väčšinou všimneme až pri pohľade na faktúru za elektrinu, nepríjemný alebo príliš hlasný hluk vnímame ihneď. Preto sú pre nás emisie hluku dôležitým aspektom, ktorý pri vývoji našich výrobkov berieme do úvahy. Už zníženie o 10 dB(A) je užívateľom vnímané ako 50 %-tný pokles hladiny hluku. Naše vysávače na suché nečistoty sú tak ideálne pre dlhšie pracovné intervaly a priestory citlivé z hľadiska hluku, ako sú hotely, domovy dôchodcov alebo nemocnice.


Scheuersaugmaschine.jpg

Energeticky úsporným režimom eco!efficiency je vybavená celá produktová rada podlahových umývacích automatov s odsávaním. Stroje pritom pracujú s nižším výkonom ventilátora, menším množstvom čistiacich prostriedkov a nižším počtom otáčok kief - a napriek tomu vyčistia väčšiu plochu a sú tichšie a úspornejšie.

VC6_Sauger

Praktický test prevedený v rámci kampane "Iniciatíva pre úsporu prúdu" v novembri 2014 potvrdil, že  Kärcher vysávač VC 6 Premium, prispieva k ochrane klímy. Ako stroj s najnižším počtom wattov medzi testovanými výrobkami získal najlepšie hodnotenie v piatich z deviatich kategórií.

HDS

Európsky zväz EUnited Cleaning udelil horákom vysokotlakových čističov s ohrevom Kärcher osvedčenie o účinnosti a ekologickej nezávadnosti. Pre certifikáciu, ktorá prebehla v roku 2015, bola rozhodujúca vysoká účinnosť a nízke emisie sadzí a oxidu uhoľnatého.


Die Lieferkette im Fokus

Spoločnosť Kärcher predá každý rok viac než 12 miliónov čistiacich strojov, ktoré sú vyrábané v 20 pobočkách v siedmych krajinách.Aby mohli byť stroje vyrobené a predané, spolupracovali sme v predchádzajúcich troch rokoch 20 000 dodávateľmi tovarov a služieb z celého sveta.

 

Nákup od A po Z

„Zabezpečujeme počítače pre kancelárie a poradenské služby v prípade právnych otázok“, vysvetľuje výkonný riaditeľ Dieter Grajer. „V prvom rade sú to však suroviny, ako je oceľ, hliník a plast, a časti výrobkov alebo kompletne zmontované konštrukčné celky pre naše stroje, čomu venujeme zvláštnu pozornosť, pretože chceme mať prehľad o celom životnom cykle výrobkov.“ Dodávatelia pochádzajú zo všetkých kontinentov, na ktorých má spoločnosť Kärcher výrobné závody: teda z Európy, Severnej aj Južnej Ameriky, Ázie - viacmenej z Číny.

 

Manažment životného cyklu výrobku

Ten, kto sa chce stať dodávateľom spoločnosti Kärcher, musí spĺňať prísne kritéria. Predovšetkým u dodávateľov výrobného materiálu vykonávame pravidelné vlastné audity týkajúce sa kvality, životného prostredia a procesu, prehliadky podnikov. Doposiaľ sme identifikáciu potenciálnych dodávateľov a ich rozvoj riadili prostredníctvom rôznych softwarových riešení. Od roku 2013 venuje spoločnosť Kärcher veľké úsilie tomu, aby zharmonizovala nákup v skupine. V roku 2016 začal prechod jednotnú systémovú platformu.

Riadenie životného cyklu dodávateľov od spoločnosti SAP (Skrátene: SAP-SLC) pokrýva všetky kroky vzťahu k dodávateľovi: od registrácie cez preukázanie kvalifikácie a klasifikáciu až po rozvoj dodávateľov a správu kmeňových dát. Výsledkom sú predľadnejšie procesy, nižšie náklady a dlhodobé vzťahy s dodávateľmi.

 

Vysoké štandardy po celom svete

„Spoločnosti, ktoré sa uchádzajú o status dodávateľa musia podpísať kódex chovania a ekologickú normu spoločnosti Kärcher a zodpovedať množstvo otázok“, vysvetľuje vedúci nákupu Heiko Braitmaier. Spoločnosť Kärcher sa ako dodávateľ na predných miestach na trhu cíti byť zaviazaná k tomu, aby vysoké sociálne štandardy, ktoré pre vlastných zamestnancov platia v Nemecku, vyžadovala aj pre zamestnancov z dodávateľských podnikov. Spravodlivá odmena je pritom rovnako dôležitá ako právo na slobodu prejavu a zhromažďovania a slobodu združovania zamestnancov. Riadime sa pritom desiatimi princípmi iniciatívy UN Global Compact.

 

Zvyšovanie úrovne

Tomuto kontrolnému systému sa v budúcnosti vďaka novej jednotnej platforme nebude možné vyhnúť. Novomenované zodpovedné osoby za miestne a globálen procesy SLC-môžu kedykoľvek a kdekoľvek nahliadnuť do statusu dodávateľa - čo je skutočne veľkým pokrokom, ktorý slúži k trvalo udržateľnému zaisťovaniu kvality.

Granulat

Plast - kvalita a recyklácia

Už niekoľko rokov je oceľ v čistiacich strojoch spoločnosti Kärcher nahradzovaná vysokokvalitným plastom Polypropylen (PP), je flexibilnejší a ponúka väčšiu slobodu tvorby ako oceľ. Okrem toho je vysokoodolný voči chemikáliám, a preto je vhodný pre trvalé použitie.

 

V súlade s predpismi

Plastové diely sú vyrábané v našich vlastných výrobných závodoch alebo sú prikupované a pravidelne kontrolované z hľadiska obsahu chybných látok. Z tohto pohľadu sú smerodatné nariadenia EÚ RoHS (Restriction of Hazardous Substances) a REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). Smernice EÚ RoHS slúžia k obmedzeniu používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, ako sú napríklad ťažké kovy v plastoch, nariadenie REACH upravuje registráciu hodnotenia, povoľovania a obmedzovania chemických látok.

Dobrovoľný záväzok

Spoločnosť Kärcher ako priekopník vo svojom obore ďaleko prekračuje predpísané hraničné hodnoty. „Wenn wir beispielsweise – wie bei Kunststoffkabeln – nicht gänzlich auf Weichmacher verzichten können, suchen wir nach Alternativen, auch wenn diese teurer sind“, erklärt Axel Leschtar, Fachreferent für Umweltmanagement, den Ansatz von Kärcher.

Recyklácia plastového odpadu

V roku 2013 začala spoločnosť Kärcher vyvíjať postup, pomocou ktorého by odpadové zbytky, ktoré pri výrobe plastov nevyhnutne vzniknú, mohli byť recyklované vo vlastnej výrobe.  „Možnosť recyklácie plastov sme dva roky dôkladne testovali v laboratóriu s presvedčivými výsledkami,“, hovorí s pýchou Carsten Schlenker, vedúci závodu vo Winnendene. „V roku 2015 tak nemuselo byť 78 ton čierneho štandardného Polypropylénu zlikvidovaného, ale skončil ako granulát opäť vo výrobe spoločnosti Kärcher.“

Trvalo udržateľná ekologická výroba

Platový odpad je pomocou vlastného mlynu na plast rozomletý a v optimálnom pomere zmiešaný s novým materiálom. Takto získaný, vysoko kvalitný granulát môže byť bez problémov opäť spracovaný vo vstrekovacom stroji - napríklad na rôzne diely vysokotlakových čističov  „Šetríme tak životné rostredie a zároveň znižujeme náklady na zabezpečenie materiálov “, dodáva Carsten Schlenker na záver.


Plastikrecycling_1.jpg

 

Odpad je poskytovateľom služieb spracovaný na granulát.

Plastikrecycling_2.jpg

 

Recyklovaný plast (tmavá farba) je ako granulát opäť používaný vo výrobe.

Plastikrecycling_3.jpg

 

Z recyklovaného materiálu tak vznikajú nové časti výrobkov.

Čo sme zatiaľ dosiahli

Bloková kotolňa

Bloková tepláreň v centrále vo Winnendene

O teplo v našom závode vo Winnendene sa stará bloková tepláreň. 4-taktný ottov motor poháňaný zemným plynom vyrába prúd prostredníctvom pripojeného generátora. Teplo vyplývajúce z prevádzky motora je napojené do obehu vody a používa sa na vykurovanie priestorov. Vďaka združeniu produkcie elektrickej energie a vody je stupeň účinnosti elektrárne s 87 percentami veľmi vysoký.

Einsparungen:

  • 700 ton CO2 za rok
  • Redukcia CO2 o 56 percent oproti vykurovaniu plynom

Elektráreň na drevnú štiepku v Obersontheime

Aj v Obersontheime sa ako veľmi ekologický druh vykurovania využíva elektráreň na drevnú štiepku. V tejto teplárni sa spaľujú zvyšky dreva z miestneho lesného hospodárstva, ktoré sú pri spaľovaní CO2-neutrálne. S produkovaným teplom sa ohrieva voda z vykurovacieho obehu v kotli na vykurovanie drevnej štiepky. Teplá voda sa do svojej spotreby hromadí v nízko stratovom zásobníku teplej vody. V porovnaní s bežným olejovým vykurovaním sa s vykurovaním na drevnú štiepku ušetrí veľa CO2. Emisia CO2 drevnej štiepky tak činí 35 gramov na kilowatthodinu, pričom hodnota vykurovacieho oleja sa pohybuje okolo 303 gramov.

Úspory:

  • 340.000 litrov vykurovacieho oleja za rok
  • 1000 ton CO2 za rok
Štiepky

Solárne zariadenie

Solárne zariadenie vo Winnendene

Prostredníctvom solárneho zariadenia vo Winnendene sa ročne vyprodukuje približne 28.000 kilowatthodín elektrickej energie. To zodpovedá ročnej spotrebe šiestich rodinných domov. Prevádzkovateľom fotovoltaického zariadenia je S.A.G. Solarstrom AG vo Freiburgu. Kärcher poskytuje na 20 rokov bezplatné prístrešie a podieľa sa na nákladoch zariadenia.

Úspory:

  • 17,6 ton CO2 za rok

Upozornenia vzhľadom na životné prostredie

muelltonne

Informácia o odovzdaní starých elektrických zariadení.

Naše produkty, služby a procesy vytvárame tak, aby boli šetrné voči životnému prostrediu. Naša spoločnosť plní požiadavky zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Dovoľujeme si Vás ako našich zákazníkov upozorniť na nasledovné.

Staré elektrozariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým/komunálnym odpadom. Spotrebitelia či už firmy alebo občania sú v zmysle zákona povinní staré elektrozariadenia odovzdať v zbernom mieste na to určenom a to u predajcu alebo v zberovom dvore obci. Staré elektrozariadenia  môžete bezplatne vrátiť aj v každej našej predajni  KÄRCHER CENTER.

Ak je to možné pred odovzdaním elektrozariadenia oddeľte/vyberte batérie a akumulátory a odovzdajte ich samostatne v zbernom mieste na to určenom a to u predajcu alebo v zberovom dvore obci . V prípade zariadení s ukladaním údajov sa vyžaduje, aby ste osobné údaje pred odovzdaním zariadenia vymazali.

Symbol odpadkového koša znamená: Staré elektrozariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým/komunálnym odpadom. Staré zariadenia môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a zdravie. Staré spotrebiče, ktoré obsahujú dôležité suroviny sa recyklujú.

REACH

REACH

Naša spoločnosť venuje náležitú pozornosť Nariadeniu EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Podľa informácií, ktoré máme aktuálne k dispozícii, takmer všetky výrobky spoločnosti Kärcher obsahujú zložky, v ktorých sa ako prvok zliatiny používa olovo (CAS 7439-92-1), napr. v mosadzi, v koncentráciách vyšších ako 0,1%. Ak sa používa v súlade s určeným použitím, z týchto látok nevyplýva žiadne nebezpečenstvo pre Vaše zdravie alebo životné prostredie. Používanie týchto látok je v súlade s platnými zákonmi a nariadenia. Bezpečnostné pokyny sa nevyžadujú.

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.

REACH

Smernica o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie ErP

Ďalšie informácie o nariadení Komisie EÚ č. 666/2013 o požiadavkách na ekodizajn vysávačov, príloha 1, bod 2b o informáciách, ktoré poskytuje výrobca, získate od zodpovednej osoby pre servis spoločnosti Kärcher.

Tu nájdete servisných partnerov spoločnosti Kärcher.


Recyklácia a likvidácia

Od roku 2005 prijíma staré zariadenia podľa európskej legislatívy spoločnosť Kärcher bezplatne. Ľahká demontáž a výber vhodných materiálov umožňjú ich zúžitkovanie v ďalšom procese. Kärcher stroje sú recyklovateľné zvyčajne na 90 percent.

Tu nájdete viac informácií.