ZODPOVEDNOSŤ ZA KULTÚRU, PRÍRODU A SPOLOČNOSŤ

Čo je typické pre spoločnosť, ktorá tvrdí, že je dobrým podnikateľom? Je to podpora kultúrnych iniciatív? Ochrana životného prostredia? Darovanie finančných prostriedkov alebo vecných pozostatkov tým, ktorí to potrebujú? My si myslíme, že byť dobrým dobrým podnikateľ znamená prevziať zodpovednosť: chceme svet urobiť príjemnejším miestom na život pre čo najviac ľudí.

KNG_head.jpg

Kärcher pre kultúru

NKG_Reinigung_Aachener_Dom

S vysokým tlakom na ochranu historických budov

V rámci spoluráce s Nemeckou komisiou UNESCO  spoločnosť Kärcher bezplatne vykonala reštaurátorské čistenie Aachenského dómu. Projekt sponzorovania kultúry je jedným z viac než 100 projektov, ktoré podnik v uplynulých 35 rokoch zrealizoval po celom svete.

 

Zachovanie svetového dedičstva

Zamestnanci spoločnosti Kärcher v ochranných odevoch - vybavení prilbami, okuliarmi a ochranou sluchu - pracujú na lešení na vonkajšej fasáde Aachenského dómu. Sú zahalení do jemného dažďa.  Pomocou horúcovodných vysokotlakových  čističov zbavujú múry kaplnky sv. Karola a Huberta rias, plesní, lišajníkov, machu, ale aj vtáčieho trusu: „Aby bola fasáda zachovaná dlhodobo, musia byť nečistoty odstránené šetrne a ekologicky, no samozrejme účinne,“ hovorí Nick Heyden, špecialista na čistenie zo spoločnosti Kärcher, ktorý práce na tejto kaplnke viedol.

V druhom kroku použili zamestnanci metódu nízkotlakového otryskávania. „Táto metóda a kremičitan hlinitý ako otryskávajúcí prostriedok sú pre odstránenie hrubých čiernych nánosov z kamenných povrchov ideálne,“ dodáva Nick Heyden. „Pomocou tejto metódy je možné výborne vyčistiť i filigránsku prácu kamenárov na gotickej fasáde kaplnky.“ Zbytky otryskávajúcich prostriedkov sú odstraňované pomocou vysávačov na mokro-suché nečistoty.

„Veľmi nás teší, že sme sa mohli angažovať v prípade budovy, ktorá je z historického a kultúrneho hľadiska tak významná,“ hovorí Hartmut Jenner, predseda predstavenstva spoločnosti Kärcher.


Partnerstvo verejného a súkromného sektoru na ochranu svetového dedictva

Akcia bola realizovaná v rámci dvojročného kooperačného projektu s Nemeckou komisiou UNESCO, zahájená v roku 2013. Cieľom projektu bolo zachovanie kultúrnych pamiatok v Nemecku. Celkovo sa výberového konania na modelový projekt zúčastnilo 14 spoločností. Nemecká komisia UNESCO v rámci projektu organizovala workshopy na tému ochrana pamiatok a dejín umenia, aby mladých ľudí nadchla pre svetové dedičstvo a vyzvala ich k trvalo udržateľnému vytváraniu budúcnosti.

„Naša spoločnosť má k podpore svetového dedičstva veľmi zvláštny vzťah,“ vysvetľuje Hartmut Jenner, predseda predstavenstva spoločnosti Kärcher. „Naše aktivity v oblasti sponzorovania kultúry presahujú rámec poskytnutia finančných prostriedkov a zariadení. Vďaka nasadeniu našich skúsených zamestnancov a našej obetavosti pri realizácii projektu je náš príspevok veľmi osobný. V tomto kontexte nám veľmi záleží na srdci a podpore mladej generácie a ochrane životného prostredia.“

Viac ako 100 projektov na piatich kontinetoch

Čistenie Aachenskej katedrály je len príkladom toho, ako sa Kärcher angažuje v údržbe historických a pamiatkovo chránených budov a monumentov, aby sa zachovali budúcim generáciám. Práce prebiehajú vždy v úzkej spolupráci s príslušnými majiteľmi pamiatok, kompetentnými úradmi, reštaurátormi a pamiatkármi. Tak je zaistené, že pre každý objekt je použitá najvhodnejšia metóda čistenia.

 

Celosvetovo známe projekty čistenia

Hlavy prezidentov v Mount Rushmore v USA (fotografia vpravo), kolonády na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne, Memnovové kolosy v egyptských Tébach, Space Needle v Seattle a Socha slobody v New Yorku, Princes Bridge v Melbourne, Národné divadlo v Prahe i Kláštor v Hronskom Beňadiku sú známe príklady projektov čistenia v rámci sponzorovania kutúry spoločnosťou Kärcher.

NKG_Reinigung_Mt_Rushmore

Kärcher pre prírodu

Čistá voda vďaka sile rastlín

Kärcher, ako spoločnosť s medzinárododnou pôsobnosťou, vníma už desaťročia dôležitosť globálnej zodpovednosti za životné prostredie. Veľkú časť pritom venuje ochrane vody. Spoločnosť inštalovala vlastnú čistiareň odpadových vôd už v roku 1939 v areáli závodu vo Winnendene. V závode v Bühlertale vyčistí recyklačné zariadenie ročne 75.000 m3 úžitkovej vody počas testovania zariadení. Ale nielen vo vlastnom podniku sa Kärcher angažuje v ochrane životného prostredia: spoločne s Global Natur Fund bola založená v roku 2012 iniciatíva „Sauberes Wasser für die Welt“ gegründet.

V rámci tejto iniciatívy finančne podporujeme organizáciu pri výstavbe zariadení so zelenými filtrami pre ekologickú úpravu vody, predovšetkým vo vývojových krajinách. „V organizácii Global Nature Fund sme našli partnera, ktorý sa veľmi dobre hodí k našemu rodinnému podniku a našej hlavnej činnosti - voda a čistenie“, vysvetľuje Frank Schad, vedúci pre komunikáciu podniku, sponzorovanie kultúry a manažment histórie.

GNF_Kolumbien_Fuquene.jpg

GNF_Kolumbien.jpg

Trvale udržateľný rozvoj vďaka zelenej technológii

Ako typické čistiarne odpadových vôd dlhé kanály takzvaných zariadení so zeleným filtrom rozhodne nevyzerajú, pripomínajú skôr dlhé záhony s rastlinami. Ale zelené filtre efektívne zabraňujú, aby sa odpadová voda dostala nefiltrovaná do podzemných vôd. K tomuto účelu sú vhodné predovšetkým plávajúce rastliny s veľkými koreňovými balmi ako napríklad vodné hyacinty, ktoré svojimi koreňmi filtrujú škodlivé látky a choroboplodné zárodky z vody. Tým sú zariadenia so zeleným filtrom ekonomické a takmer bezúdržbové. Nie sú nutné ani chemické prísady. Vďaka uvedenému predstavujú realizovateľné a praktické riešenie pre úpravu pitnej vody.

Aby bola zaistená trvalo udržateľná implementácia tejto zelenej technológie, úzko spolupracuje Global Nature Fund a Kärcher s obcami v mieste, ktoré sú použiteľné na výstavbu kanálov a ktoré sa zaviazali prevádzkovať tieto zariadenia minimálne počas ôsmych rokov.

 

Vynikajúci pilotný projekt: Kolumbia

Prvé zariadenie zelenej filtrácie bolo uvedené do prevádzky na konci roka 2013 v San Miguel de Sema (Kolumbii). Obec s o 4.000 obyvateľmi leží v kolumbíjskych Andách v blízkosti Laguna de Fúquene, sladkovodného jazera, z ktorého odoberá pitnú vodu 200.000 ľudí. Z dôvodu malej hĺbky vody v jazere a odpadových vôd okolitých obcí a chovu dobytka, bola ekologická rovnováha jazera ohrozená.

S cieľom zlepšiť zdravotnú a hygienickú situáciu v obci okolo jazera a zároveň zamedziť znečisťovaniu jazera Laguna de Fúquene, boli v jeho bezprostrednej blízkosti naplánované tri zariadenia so zelenou filtráciou, z ktorých bolo najprv zrealizované zariadenie v San Miguel de Sema, ako pilotný projekt. Toto zariadenie obdržalo v roku 2015 kolumbíjsku cenu za životné prostredie „Planeta Azul“. Od apríla 2015 prináša trvalo udržateľné čistenie odpadových vôd vodnými hyacintmi prínos aj obyvateľom mesta Susa. Tretie zariadenie na jazere Laguna de Fúquene bolo dokončené v máji 2016.

Ďalší zelený filter sa nám podarilo odovzdať na konci roku 2015 v obci Cuítiva am Laguna de Tota. Na základe pozitívneho prijatia obyvateľstvom je v Kolumbii plánované už piate zariadenie.

Kärcher pre spoločnosť

2015-SOS-Chengdu-China.jpg

Kärcher a SOS-Kinderdorf: Silné partnerstvo

Spoločnosť Kärcher je rodinným podnikom, preto je sociálna angažovanosť pre nás tiež rodinnou záležitosťou. Ako kooperačný patner SOS-Kinderdorf prispievame k tomu, aby bolo možné ponúknuť deťom a mladistvým na celom svete šťastný domov.

Hrať sa, robiť domáce úlohy, spoločné večere a drobné spory - to všetko patrí k 60-tim dievčatám a chlapcom počas všedného dňa v SOS detskej dedinke vo Württembergu v Schorndorf-Oberberken. Rodina detskej dedinky je úplne normálnou rodinou, v ktorej prirodzene vzniká aj množstvo domácich prác. Našťastie ju mama detskej dedinky nemusí vykonávať sama, pretože pri čistení sa zapájajú všetci členovia rodiny. Spoločne dávajú svojmu domovu lesk, pričom vysávače a vysokotlakové čističe darované spoločnosťou Kärcher odvádzajú výborné služby. Preto ostáva viac času na spoločné hry.

Na jar 2011 odovzdal Hartmut Jenner, predseda spoločenstva spoločnosti Kärcher, prvé zariadenia do blízkej SOS dedinky vo Württembergu – začiatok trvalého partnerstva s nemeckou organizáciou SOS-Kinderdorf e.V. Ako kooperačný partner podporuje spoločnosť od tejto doby túto organizáciu od Číny až po Peru čistiacou technikou, know how a v neposlednej rade aj finančne.

S naším ročným finančným príspevkom bol napríklad v roku 2014 v SOS dedinke vo Württembergu financovaný projekt „KINDERArt“, prostredníctvom ktorého môžu deti objaviť svoj talent pri výrobe keramiky, vyrezávaní, maľovaní alebo tancovaní.

V roku 2015 umožnil náš príspevok pre SOS detskú dedinku v Stuttgart-Fasanenhofe dielčie financovanie obedov pre sociálne slabších. Tam si môžu rodiny a ostatní sociálne slabší občania dať teplý obed za výhodnú cenu a zároveń požiadať o radu sociálnych pracovníkov - je jedno, či ide o otázku ohľadne výchovy detí, slová podpory alebo o úradné záležitosti. V kooperácii so spolkom "Kinder von der Straße" sme zorganizovali futbalový tréning v SOS dedinke vo Württembergu, pri ktorom viedli nadšené deti dvaja profesionálni tréneri spolu s majstrom sveta Guido Buchwald 28. Rovnaký futbalový tréning sa konal aj v SOS dedinke v Luxemburgu.

‚Sme rodina!‘ znelo jedno z hesiel SOS detskej dedinky, a to platí aj pre spoločnosť Kärcher“, vysvetľuje Hartmut Jenner pospolitosť spoločnosti Kärcher a organizácie SOS-Kinderdorf na stretnutí. Aj Kärcher je rodina a to z dvoch uhlov pohľadu. Na jednej strane existuje rodina Kärcher, ktorá absolútne stojí za svojim podnikom a vníma svoju zodpovednosť za zamestnancov. Na druhej strane u nás existuje pojem "Kärcher-rodina", ktorý vyjadruje mimoriadne úzky vzťah plný dôvery medzi spoločníkmi, jednateľmi a pracovníkmi podniku.

Solidarita s ľuďmi v núdzi

Či záplavy, zemetrasenie alebo iné katastrofy - naše pracovné sily a zariadenia sú po celom svete rýchlo na mieste, aby sme mohli pomôcť. S našimi výkonnými čistiacimi zariadeniami odstraňujú naši zamestnanci špinu a bahno. V mnohých prípadoch darujeme pomocným organizáciám životne dôležité zariadenia ako napríklad úpravovne vody a mobilné zásobovacie systémy.

CSR_Erdbeben_Nepal

2015 – Zemetrasenie v Nepáli

Na jar 2015 postihlo rozsiahle územie nepálu silné zemetrasenie. Mimoriadne ťažko postihnuté bolo hlavné mesto Katmandu. Spoločnosť Kärcher darovala pomocníkom nadácie "Technisches Hilfswerk (THW)" dve zariadenia na úpravu pitnej vody, ktoré zásobovali vodou 30.000 obyvateľov. „Mimoriadna vôľa spoločnosti Kärcher podporiť pomocníčky a pomocníkov THW pri ich nasadení v Nepáli na mňa urobila hlboký dojem,“ chválila Claudia Schur, jednateľka nadácie THW.

CSR_Unwetter_Georgien

2014 – Nepriaznivé počasie v Gruzínsku

Silné dažde spôsobili v júni 2014 prudký zosuv pôdy. Došlo k zaplaveniu hlavného mesta Tiflis s nánosmi bahna. Viac ako 300 ľudí, zoologická záhrada a útulok pre zvieratá sa dostali do zúboženého stavu. Pre čo možno najlepšiu podporu postihnutých pri upratovaní, darovala spoločnosť Kärcher mestkej správe vysokotlakové čističe s ohrevom a bez ohrevu v hodnote 10.000 Eur.

CSR_Hochwasser_Balkan

2014 – Povodne na Balkáne

Zlé počasie spôsobilo v roku 2014 rozsiahle škody na Balkáne. Kärcher Rakúsko a zastúpenie v Švédsku podporili pri upratovacích prácach Červený kríž darovaním zariadení. S pomocou profesionálnych vysokotlakových čističov a vysávačov na suché aj mokré nečistoty postupovalo odstraňovanie škôd výrazne rýchlejšie.

THW

2013 – Tajfún na Filipínach

Rovnako vyčíňal v roku 2013 tajfún Haiyan na Filipínach. Náhradné zásobovanie živlom postihnutých ľudí pitnou vodou bolo nevyhnutné. Vzhľadom k tejto núdzovej situácii konala spoločnosť Kärcher okamžite a darovala nadácii THW dve zariadenia na úpravu pitnej vody v hodnote 100.000 Eur. Vďaka týmto dvom zariadeniam bolo možné zásobovať denne viac ako 19.000 ľudí až 120.000 litrami čistej pitnej vody denne.

CSR_Flutkatastrophe_Deutschland

2013 – Povodne v Nemecku

Naši kolegovia neváhali a vydali sa bezprostredne po povodniach, ktoré dosiahli úroveň storočnej vody, na postihnuté miesta. Počas 27 dní sanovalo 46 pracovník spoločnosti Kärcher v Bavorsku, Sasku a Sasku-Anhaltsku s vysokotlakovými čističmi a vysávačmi 40.000 m2 podlahovej plochy v 56 objektoch. Naviac darovala spoločnosť Kärcher špeciálne vysávače a vysokotlakové čističe hasičom a pomocným organizáciám.

Kooperationen