ZODPOVEDNOSŤ ZA ZAMESTNANCOV

Už zakladateľ spoločnosti Alfred Kärcher si stanovil cieľ trvalo udržateľného riadenia podniku orientovaného na ľudí. Jeho postoj ešte dnes určuje filozofiu spoločnosti, v ktorej hrá hlavnú rolu zlúčiteľnosť zamestnania a rodiny, zdravia zamestnancov a ich profesijná podpora a vzdelávanie. S našimi zamestnancami zachádzame s rešpektom a s úctou. Vďaka ich veľkému nasadeniu sa spoločnosť Kärcher vyvinula na technologického priekopníka na trhu s čistiacou technikou.

Mitarbeiter_head_2.jpg

Vynikajúci zamestnávateľ

Neustále rozrastajúca sa spoločnosť Kärcher je žiadaným zamestnávateľom. Od konca roku 2012 do konca roku 2015 sme tak vytvorili 1.660 nových pracovných miest. Ku koncu roka 2015 spoločnosť po celom svete zamestnávala 11.333 zamestnancov. Od svojho založenia v roku 1935 sa spoločnosť Kärcher ako rodinný podnik vždy snažila o to, aby vytvorila čo najlepšie pracovné prostredie. Za toto úsilie bola spoločnosť Kärcher už niekoľkokrát vyznamenaná.

Arbeitgeber_flat

Výborné pracovné podmienky

Robiť rozhodnutia, ktoré sú zo sociálneho hľadiska trvalo udržateľné a zároveň byť úspešnou spoločnosťou na trhu - to je umenie, ktoré ako spoločnosť Kärcher ovláda len málo spoločností. Takto sa vyjadril biskup Dr. h.c. Frank Otfried v júli v roku 2013, keď spoločnosť získala pečať kvality "ARBEIT PLUS" - od nemeckej evanjelickej cirkvy. Nezávislý inštitút ohodnotil flexibilné modely pracovnej doby, možnosti ďalšieho vzdelávania a manažment zdravia ako príkladné.

Zamestnanie a štúdium sú zlúčiteľné

Zamestnanci, ktorí sa popri zamestnaniu usilujú o zvýšenie kvalifikácie, môžu na ceste k titulu bakalára alebo magistra zažiadať o štipendium udeľované spoločnosťou Kärcher. Toto opatrenie získalo v roku 2014 pri vyhlasovaní cien Human Resources Excellence Awards, ktoré udeľuje odborný magazín Human Resources Manager, druhé miesto.

Podpora rodín na prvom mieste

„Vydali sme sa správnym smerom“, potvrdil vedúci osobného oddelenia Rüdiger Bechstein, keď spoločnosť v roku 2014 obdržala certifikát „audit berufundfamilie“.  Tento certifikát je udelovaný podnikom, ktoré sa veľkou mierou snažia o zlepšenie pracovných podmienok v záujme rodiny. Okrem čiastočného pracovného uväzku a flexibilnej v Kärcheri v Nemecku ponúka aj opatrovanie detí a organizuje pre deti zamestnancov prázdninové programy.

Po dlhodobej chorobe: vitajte späť!

Spoločnosť Kärcher stojí na strane svojich zamestnancov i v ťažkých časoch. Ponúka rozsiahlu podporu, keď sa zamestnanci po dlhšej neprítomnosti z dôvodu choroby vracajú späť do pracovného života. Od roku 2013 pôsobia v spoločnosti Kärcher zodpovené osoby za podnikový integračný manažment. Rovnako ocenené bolo aj toto úsilie: spoločnosť Kärcher obdržala od združenia Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg cenu, ktorá je udeľovaná za preventívne opatrenia podporujúce zdravie.

360° Manažment zdravia

Alfred Kärcher popísal svoj vzťah k zamestnancom takto: „Sú to ľudia v našej spoločnosti, ktorým vďačíme za úspech.“ Touto myšlienkou sa riadime i dnes, pretože len zdravie a spokojní zamestnanci majú motiváciu a pracujú s nasadením. Podnikový manažment zdravia je u nás heslom, na ktoré odpovedáme činmi.

Mittagsfit

Zostávame v pohybe

Na prvý pohľad to vyzerá zvláštne: naši zamestnanci v závodoch Obersontheim, Bühlertal a Winnenden súčasne opustia svoje pracoviská, postavia sa do kruhu, popreťahujú sa a postavia sa na špičky. Vedie ich pritom fyzioterapeut, ktorý im počas piatich minút ukazuje cviky, ktoré môžu zmierniť zdravotné potiaže spôsobené nedostatkom pohybu.

Predovšetkým v sídle našej spoločnosti vo Winnendene trávi mnoho zamestnancov väčšinu pracovnej doby za pracovnými stolmi pred počítačom. V prípade, ak je zväčša zaťažovaná myseľ, trpí hlavne telo. Najlepšie nápady vznikajú najčastejšie, keď si hlava na chvíľu odpočinie. S programom „Mittagsfit“ tak našim zamestnancom vo Winnendene dávame možnosť, aby poslednú prestávku trávili zdraviu prospešne.

 

Všetko pre zdravie

Akcie podporujúce zdravie, šité zamestnancom na mieru, sa konajú vo všetkých pobočkách spoločnosti Kärcher. V meste Camas, USA, tak bolo napríklad zrealizované bezplatné očkovanie proti chrípke a sú ponúkané i ďalšie programy na ochranu zdravia. V talianskej pobočke Quistello, sú zamestnanci na základe programu motivovaní k tomu, aby chodili peši alebo na bicykli miesto na aute. Na intranete sa zamestnanci dohovárajú, aby si zahrali napríklad vojebal alebo si išli spoločne zabehať. Nekladieme pohybu žiadne hranice - poskytujeme mu priestor.

 

Investícia do zdravia s dlhodobým účinkom

Ako podnik so silnou kultúrou hodnôt sa cítime byť zaviazaní k tomu, aby sme pre našich zamestnancov vytvárali atraktívne pracovné podmienky a neuspokojili sa s minimom. Pretože len vtedy, pretože iba dovtedy, kým budú mať zamestnanci radosť z práce a budú dbať na svoje telesné a duševné zdravie, môže spoločnosť zdravo rásť a byť trvalo úspešná. S našimi zamestnancami jednáme ako s partnermi a usiluje o zdravú a príjemnú pracovnú atmosféru - na tom je založené naše sebaponímanie ako rodinného podniku.

 

 

Chcete sa o spoločnosti Kärcher ak o zamestnávateľovi dozvedieť viac? Navštívte naše stránky s ponukami pracovných miest!

Collage_Sport