ABS eco!zero

S klimaticky neutrálnym čistením eco!zero: Ako kompenzácia za CO2, ktorý sa vytvára iba pri používaní stroja, podporujeme environmentálne projekty po celom svete.

Chceli by ste získať certifikáciu ISO 14001 pre svoju spoločnosť alebo všeobecne chcete urobiť viac pre ochranu klímy? Potom využite náš program eco!zero, ktorý sme spustili spolu s renomovanou spoločnosťou ClimatePartner. Vypočítame individuálnu „stopu CO2“ pre všetky zariadenia, ktoré vlastníte, čo vyplýva z emisií CO2 počas používania stroja. Tieto emisie CO2 každoročne kompenzujeme tak, že spoločne s vami podporujeme medzinárodne uznávané projekty na ochranu klímy. eco!zero je absolútne transparentný a certifikovaný TÜV, pomáha dosahovať ciele v oblasti ochrany klímy a navyše má pozitívny vplyv na imidž vašej spoločnosti.

Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo 1