Adaptér klip nový na klip starý DN 35

Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.

Tento adaptér zaručuje neobmedzené používanie všetkých hadíc, predlžovacích hadíc a kolien s priemerom DN 35 starého systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s hadicami s DN 35 nášho nového systému. Aj elektronáradie, ktoré má ešte osvedčený klipový systém, je možné ďalej používať s novým systémom.