IV Rozdeľovač 30°- zo Ø 60 mm na 42,4 mm

Potrubná vetva, dlhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 60/60/42,4 mm.