Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Čistenie vnútra nádrží

Čistenie vnútra nádrží – riešenia na mieru pre nádrže všetkých veľkostí Kärcher objasní všetky otázky z oblasti čistenia vnútra nádrží: Podporíme vás od plánovania, cez výstavbu až po uvedenie zariadení do prevádzky – vrátane zákazníckeho servisu.

Kärcher Čistenie vnútra nádrží – riešenia na mieru pre nádrže všetkých veľkostí
Porovnanie produktov |
12 Počet produktov

Všetko pre udržiavané vnútro nádrží

Spoľahlivé systémy na čistenie vnútra nádrží sú potrebné tak v oblasti prepravy a logistiky ako aj v chemickom priemysle. V dôsledku globalizácie stúpa prúdenie tovaru a v rovnakej miere aj stúpajú aj nároky na kvalitu čistenia. Okrem náročných kvalitatívnych noriem ako HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) a SQAS (Safety and Quality Assessment System) platia jednotné čistiace certifikáty ako ECD (European Cleaning Document), ktoré je potrebné trvalo udržateľne plniť. Pri celkovo takmer 200.000 rôznych látkach je to úloha, ktorá si vyžaduje rozsiahle odborné vedomosti. Každé čistiace zariadenie Kärcher sa koncipuje špeciálne pre danú látku. Dôležité sú pritom špeciálne vyvíjané čistiace prostriedky Kärcher. Zaistenie bezpečnosti práce je integrálnou súčasťou čistenia vnútra nádrží. Patria sem ochranné opatrenia pri nebezpečenstve výbuchu (ATEX) rovnako ako opatrenia na čistenie odpadového vzduchu a úpravu odpadovej vody. So systémovými riešeniami firmy Kärcher, ktoré majú modulovú štruktúru, je možné zrealizovať rôznorodé nároky na čistiace zariadenie s maximálnym úžitkom pre zákazníka. Zmeny alebo rozšírenia sú vďaka modulárnemu systému možné kedykoľvek.


Použitie
Tu sa dostanete k použitiu

Použitie

Od čistenia vnútra cisterien až po čistenie polysilícia ponúka Kärcher rôzne možnosti využitia.

Čistenie nádrží
Tu sa dostanete ku komponentom

Komponenty

Použitie kvalitných konštrukčných dielo predstavuje hlavnú kompetenciu pri čistení vnútra nádrží.

TSC References
Tu sa dostanete k referenčným zariadeniam

Referenčné zariadenia

Na tejto stránke nájdete výber našich zariadení, z ktorých bolo už viac ako 250 kusov naprojektovaných a inštalovaných v rámci celého sveta.

Cieľové skupiny – vždy správne riešenie

Logistika tovaru je na celom svete centrálnou úlohou vo všetkých odvetviach hospodárstva. Presúvané objemy látok sú pritom enormné. Kvapalné, pastovité, práškové alebo pevné látky. Plnené do nádrží, kontajnerov, sudov alebo nádoby rôznych druhov kvôli skladovaniu, prekládke a preprave. Kärcher dodáva čistiace zariadenia pre podniky každej veľkosti vo všetkých odvetviach a pre nádrže každého typu.


Chemický priemysel a obchod

Chemický priemysel a obchod

Lieky a farmaceutiká, laky a farbivá, kovy, drevo, minerálny olej, plasty, lepidlá, stavebné materiály, betón.

Transport a logistika

Transport a logistika

Špedície, sklady, preprava síl, preprava kusového a sypaného tovaru, preprava betónu, cementu, asfaltu a odpadu, ako aj špeciálne transporty.

Potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel

Mliekarne a pivovary, výrobcovia surového tovaru, výrobcovia olejov a tukov, glukózy a škrobov, čokolády, cukru, proteínov a doplnkových výživových prostriedkov, nápojov a štiav, hotových potravinárskych produktov a zvieracieho krmiva.

Druhy kontaminácie

Druhy kontaminácie:

 • Tekuté produkty (ako sú potraviny, oleje, chemické produkty)
 • sypký materiál
 • plyny
Kontaminácia

Druhy kontaminácie

 • Tekuté produkty (ako sú potraviny, oleje, chemické produkty)
 • sypký materiál
 • plyny
Čistiace prostriedky

Čistiace médiá:

Voda, vodné roztoky (alkalické, kyslé)

Riešenia šité na mieru – od modulových zariadení až po zariadenia na kľúč

Zariadenia Kärcher na čistenia nádrží sú modulové systémové riešenia, ktoré sa v závislosti od potrieb zákazníka prispôsobujú príslušnej kontaminácii a častosti čistenia. Prvým krokom k optimálne naplánovanému zariadeniu je analýza potrieb so zameraním na kvalitu, prevádzkovú bezpečnosť a hospodárnosť. Engineering – made in Germany.

Customer Service

Nápad, plánovanie, uvedenie do prevádzky

Úlohy kladené spoločnosti Kärcher sú rovnako rôznorodé ako aj podniky, pre ktoré pripravujeme optimálne riešenia. Sprevádzame ich od nápadu cez plánovanie a cez fázu výstavby až po uvedenie do prevádzky a nepretržitú prevádzku zariadenia.

Pre dôveru našich zákazníkov sú rozhodujúce mnohé realizované projekty vo všetky mysliteľných oblastiach čistenia vnútra nádrží. A skutočnosť, že s Kärcherom máte za partnera celosvetového lídra v oblasti vysokotlakového čistenia. Z tejto kompetencie profitujú podniky po celom svete a v rôznych branžiach.

V súlade s normami, na kľúč a efektívne

V súlade s normami, na kľúč a efektívne

Väčšina našich zákazníkov požaduje kompletné riešenie, to znamená zariadenie na kľúč. Tu ponúkame okrem modernej, osvedčenej a výkonnej techniky aj získanie prevádzkových povolení podľa príslušných platných noriem. Napríklad vo forme ochrany proti explózii podľa ATEX 94/9 alebo pre techniku odpadovej vody a odpadového vzduchu podľa spolkového zákona na ochranu proti emisiám (nem. skr. BImSchG).

Kärcher realizuje všetky príslušné odborné práce, ako je ohrev vody, sušenie, systémy na ochranu proti pádu ako aj čistenie odpadového vzduchu a odpadovej vody.

Želanému zníženiu nákladov na energiu a emisií CO2 vychádzame v ústrety inovatívnymi a v praxi osvedčeným technológiami, ktoré zaručujú spoľahlivú prevádzku. Špeciálne čistiace prostriedky Kärcher na čistenie vnútra nádrží dodatočne podporujú optimalizáciu výsledku čistenia, hospodárnosť a ochranu životného prostredia.


„Plug & Play“ – premyslený koncept kontajnerov

Kontajnerové koncepty Kärcher sú osvedčené kompletné riešenia na kľúč. Zvláštnosťou tejto koncepcie je plne integrovaný kontajnerový spôsob stavby. Ten ponúka priestorovú nezávislosť pri súčasne minimálnych nákladoch na inštaláciu a maximálnej mobilite – celosvetovo. Okamžitá pripravené na použitie, akonáhle kontajner stojí. Čistiace zariadenia Kärcher v kontajneri je možné kedykoľvek modulárne rozšíriť. Na tento účel sú predmontované všetky systémy na základe princípu „Plug & Play“.

Efektívne riešenia

Kontajnerové koncepty sa osvedčili: Všetky potrebné prípojky pre elektriku a rúrové spojenia sa nachádzajú optimálne prístupne na stene nádoby.

Komponenty od základnej triedy až po triedu Premium

Komponenty pre stacionárne horúcovodné vysokotlakové čistenie nádrží zvnútra aj zvonku sa 1000-násobne osvedčili. A vďaka všestrannému príslušenstvu sú vybavené na každé použitie.

Výhody konceptu TSC:

 • Nižšie náklady na inštaláciu
 • Vysoká istota plánovania a nákladov
 • Maximálna flexibilita a mobilita
 • Modulárna konštrukcia s osvedčenými samostatnými prvkami
TSC Container

Kontakt

Ak sa zaujímate o naša inovatívne riešenie, tak sa s nami okamžite skontaktujte: