Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov. V prípade, ak naďalej používate webovú stránku, bez toho, aby ste odklikli políčko „Pokračovať“ (nižšie), súhlasíte s používaním súborov cookies na týchto webových stránkach. Akceptujem súbory cookies na týchto stránkach.

Loading

Úspech stavebnicového systému

Pre plánovanie zariadenia je veľkou výhodou, že použité komponenty sa vyvíjajú špeciálne na čistenie vnútra nádrží. Tým môže Kärcher ponúknuť široký rad modulových a kompatibilných komponentov, ktorý umožňuje optimálne riešenie na takmer každé použitie. To, že naše dlhoročné skúsenosti v oblasti čistenia vnútra nádrží sa pretavujú do definície produktu, sa pritom rovnako samozrejmé ako dodržiavanie priemyselných štandardov kvality.

Čistenie nádrží

Čistenie vnútra: Všetko sa točí okolo správnej hlavy.

Zariadenia Kärcher na čistenie nádrží sú dimenzované na univerzálne použitie a vo väčšine prípadov majú certifikát ATEX-94/9. Kapacita a prevádzkový tlak sa môžu prispôsobiť príslušným požiadavkách. Pohon je buď pomocou prietokového prúdu alebo pomocou elektrického či pneumatického motora. Želaný priestorový otočný pohyb trysiek sa dosiahne prepojeným otáčaním nosníka trysky v dvoch úrovniach. Asymetrické ozubenie s veľkým počtom zubov zabezpečuje husto spletené vedenie dráhy prúdu a tým intenzívne vyčistenie celej vnútornej plochy.

HKS 100

HKS 100 speed control

Pre otvory od priemeru 200 milimetrov: HKS 100 speed control s 2 alebo 4 tryskami a samopohonom (princíp spätného nárazu). Hodí sa pre nádrže do objemu cca 40.000 l. Maximálny pracovný tlak 100 bar. Diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s médiom, sú z antikora a sú určené na používanie kyselín, lúhov, rozpúšťadiel ako aj acetónu ako čistiacich médií. Stabilné otáčky sú zabezpečené pomocou inovatívnej hydraulickej brzdy.


HKF 200

HKF 200

Pre otvory od priemeru 200 milimetrov: elektricky alebo pneumaticky poháňaná antikorová hlava na čistenie vnútra nádrží HKS 200 s 2 alebo 4 tryskami. S tlakom do 200 bar pre veľké nádrže do objemu cca 70.000 litrov. Všetky diely, ktoré prichádzajú do kontaktu s médiom, sú z antikora a sú určené na univerzálne používanie kyselín, lúhov ako aj rozpúšťadiel ako čistiacich médií so širokým rozsahom hodnoty pH.


ICH 120/14 Ps F2

ICH 120/14 Ps F2 – sklápací podstavec

Hlava na čistenie vnútra nádrží poháňaná prúdom média na in priemyselné využitie, ťažisko železničné cisternové vagóny so 4-8 nápravami. Umožňuje viacero pracovných krokov naraz: Naparovanie cez integrovanú trysku, efektívne vysokotlakové čistenie pomocou hláv poháňaných prúdom média a následným sušením. A to všetko s neprekonateľnou efektivitou.


HKF 200 C2 – univerzálny stroj

HKF 200 C2 – univerzálny stroj

Modifikovaný HKF 200. Čistič vnútra nádrží, ktorý sa hodí tak na normálnu prevádzku ako aj na „intenzívnu prevádzku“. Pomocou jednoduchého manuálneho prestavenie sa môže prevádzkovať s dvojnásobným prietokom vody a zníženými otáčkami. Tým je možné individuálne použitie napríklad na čistenie nádrží a cisterien (normálna prevádzka) ako aj na čistenie 20-stopových kontajnerov (hlava na intenzívne čistenie).


HKF 50

HKF 50

Pre otvory od priemeru 50 milimetrov: elektricky alebo pneumaticky poháňaná hlava na čistenie vnútra nádrží HKF 50 pre nádrže do 3000 litrov pri tlaku do 100 barov. Ako čistiace médiá sa môžu použiť kyseliny a lúhy so širokým rozsahom hodnoty pH.

Vysokotlakové čerpadlá: Vysoký tlak na každú potrebu.

Vysokotlakové čerpadlá Kärcher na čistenie vnútra nádrží sú konštruované tak na použitie s čistou vodu ako aj s rozpúšťadlami, kyselinami a lúhmi. Špeciálne typy sú vhodné do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu. Príslušným dimenzovaním výkonu čerpadla je možné zrealizovať rôzne tlaky a prakticky ľubovoľné prietoky. Pomocou špeciálnych nadstavbových sád sa dosiahne univerzálne použitie. V chemickom priemysle sa stále viac používajú mobilné systémy, hlavne na čistenie stacionárnych zmiešavacích nádob a nádrží s látkami nerozpustnými vo vode

Stacionárny prívod vysokého tlaku HDI 38/12

Stacionárny prívod vysokého tlaku HDI 30/10 alebo 38/12

Tieto čerpadlové agregáty tvoria srdce zariadení na čistenie vnútra nádrží. Použitím kvalitných materiálov, ako je antikoro a keramika, sú dimenzované na dlhú životnosť pri priemyselnom používaní. Rôznorodé nadstavbové súpravy od automatickej regulácie prietoku, dvojitého dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania až po horúcovodnú prevádzku (80 °C) otvárajú všestranné možnosti využitia.


Stacionárny prívod vysokého tlaku HDI 56/20

Stacionárny prívod vysokého tlaku HDI 56/20

Robustné priemyselné čerpadlo, koncipované na čistenie vnútra veľkých nádrží, ako sú železničné cisternové vagóny. Špecifické nadstavbové súpravy od automatickej regulácie prietoku, dvojitého dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania až po horúcovodnú prevádzku (80 °C) otvárajú široké možnosti využitia.


SHD-R 3000 S

Stacionárny prívod vysokého tlaku SHD-R 3000 S, SSR alebo LM

Remeňové plunžrové čerpadlo na používanie pitnej vody, kyselín, lúhov alebo rozpúšťadiel ako čistiaceho média. Pomocou špeciálnych nadstavbových súprav sa dosiahne univerzálne použitie. V predaji ako pojazdná verzia.


HDC Classic

Stacionárne vysokotlakové čistenie pomocou HDC Classic/ Standard/Advanced

Stacionárne čerpadlové moduly z produktového radu HDC sa ponúkajú hlavne na čistenie v exteriéri. Zvláštna brožúra informuje podrobne o možnostiach využitia tohto produktu.

Ohrievač vody: horúca voda a para z jedného zdroja.

Stúpajúce náklady na energiu a želanie znížiť emisie CO2 sú ústrednými témami pri koncepcii zariadenia. Kärcher tu ponúka celý rad špeciálne vyvinutých modulárnych komponentov. Aby bolo možné vytvoriť pre každého zákazníka perfektné riešenie, sú k dispozícii rôzne moduly dodávané na objednávku, napríklad systémy na rekuperáciu tepla a alternatívne zdroje energie.

HWE 4000

HWE 4000 ohrievač vody

Kompaktný a certifikovaný stacionárny ohrievač vody na naftu alebo plyn. Toto jedinečné výkonné zariadenie sa môže používať na zvyšovanie teploty do 90 °C (160 bar a 4 000 l/h) alebo na vytváranie pary do 140 °C (20 bar a 2 000 l/h). Modulárna konštrukcia umožňuje rozšírenie pomocou nadstavbových súprav na prevádzku pomocou pracovných nadstavcov. Ohrievač vody HWE 400 je svojou konštrukciou a výberom materiálu dimenzovaný na priemyselné použitie. Príkladom je balík potrubia z antikoru s certifikátom TÜV a zjednodušené uvedenie do prevádzky. Nový plynový variant uľahčuje nastavenie individuálnych požadovaných teplôt. Tým je možné aj pri flexibilnej teplote vody na prívode (o.i. použitie tepelného výmenníka odpadovej vody) dosiahnuť úsporu energie.


WT 560/1100 tepelný výmenník

WT 560/1100 tepelný výmenník

Stacionárne vysokotlakové protiprúdové zariadenie s certifikátom TÜV na ohrev vody pomocou nasýtenej pary. Dimenzované na ohrev vody do 95 °C. Kvalitné priemyselné materiály a spracovanie zaručujú trvalo vysokú bezpečnosť prevádzky pri nízkych prevádzkových nákladoch.

Ak nie je k dispozícii para, môže sa do systémového riešenia zapojiť parný generátor.

Riadenie, kontrola a dokumentácia.

Inovatívne koncepty riadenia Kärcher odzrkadľujú aktuálny stav techniky. Zodpovedajúc vysokému štandardu kvality sa používajú výlučne konštrukčné diely od renomovaných výrobcov. Každé riadenie je custom-made, teda špeciálne vyvinuté pre dané zariadenie: či už ide o riadenie pomocou relé alebo PLC, ručný alebo automatický režim, nahrávanie údajov alebo prepojenie do siete.

Cleaning Data Management

PLC riadenie

Vyzretý a špeciálne koncipovaný softvér riadi zariadenie pomocou riadenia, ktoré je založené na voľne programovateľnom systéme (PLC). Koncept riadenia a zariadenia zahŕňa rôzne voliteľné možnosti, ktoré umožňujú individuálne prispôsobenie špecifickým požiadavkám zákazníka.


Dotykový panel

Dotykový panel

Voliteľný dotykový panel s jednoduchou obsluhou umožňuje kontrolu a prispôsobenie riadiacich parametrov ako aj zobrazenie chybových hlásení.


Cleaning Data Management

Cleaning Data Management (CDM)

CDM softvér značky Kärcher zaznamenáva prevádzkové časy, spotrebu ako aj jednotlivé parametre počas čistiacej fázy. Tieto údaje sa ukladajú v súbore formátu Microsoft Access, čím sú k dispozícii zákazníkovi na vyhodnocovanie údajov a po ukončení programu sa dajú vytlačiť.


Teleservice

Teleservis

Každé zariadenie je možné alternatívne napojiť do siete pomocou ISDN. To umožňuje priamy prístup k riadeniu pre aktualizáciu softvéru ako aj poskytnutie online podpory v prípade potreby.


Visualizácia

Riadenie/vizualizácia zariadenia

Kärcher pokrýva celé spektrum riadenia zariadení: Od jednoduchých riadení pre malé zariadenia (relé) až po veľké zariadenia s komplexnými požiadavkami na čistenie (PLC) vrátane množstva doplnkovej výbavy. Vstupom do vizualizácie je dotykový panel. Vizualizáciou zariadenia na počítači sa dosiahlo zjednodušenie obsluhy.

  • Zvláštny počítač v kontrolnej miestnosti s rozhraním a balíkom softvéru.
  • Vizuálne zobrazenie komponentov v prevádzke.
  • Flexibilita vďaka možnosti nastavenia parametrov až pre 7 automatických programov.

Príslušenstvo a čistiace prostriedky

Systémové riešenia Kärcher sú vždy súčtom navzájom perfektne zosúladených strojov, príslušenstva a čistiacich prostriedkov. Všestranné príslušenstvo ako aj zmäkčovanie, pridávanie čistiaceho prostriedku na strane sania alebo tlaku alebo efektívne sušiace systémy otvárajú nepoznané oblasti použitia. Pomocou ručných pracovných nadstavcov je možné vyčistiť plochy mimo nádrže. Systémy na zaistenie proti pádu a uzemňovacie systémy spĺňajú neodmysliteľné aspekty procesnej bezpečnosti a bezpečnosti práce.

Dávkovanie čistiaceho prostriedku

Všetko potrebné, avšak len v nutnej miere

Kärcher disponuje v oblasti dávkovania čistiacich prostriedkov osvedčenými a spoľahlivými riešeniami a inovatívnymi postupmi na zníženie spotreby čistiaceho prostriedku. Štandardné čistiace prostriedky sa pridávajú na strane sania. Agresívne čistiace prostriedky sa pridávajú priamo do vysokotlakového vedenia. Efektívnym variantom na predĺženie doby pôsobenia je nanášanie chémie v nízkom tlaku s následným vysokotlakovým čistením.


Lepšia čistota, lepšia bezpečnosť

Lepšia čistota, lepšia bezpečnosť

Na čistenie veka alebo vonkajšej strany cisternových vozidiel je k dispozícii rozsiahle príslušenstvo, napr. patentovaná Power tryska, ktorej výsledok čistenia nemá páru.

Bezpečnostné zariadenia, ako ochrana proti pádu, či už individuálne alebo kolektívne, sa zohľadňujú už pri projektovaní a inžinieringu zariadenia.


Čistiace prostriedky

Ten správny čistiaci prostriedok

Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti vývoja ako aj vlastnej výroby čistiacich prostriedkov môže Kärcher ponúknuť na každé použitie vhodný čistiaci prostriedok – a jeho výhody dokáže využiť už pri projektovaní zariadenia. Okrem čistiaceho výkonu je tak možné vopred zohľadniť aj faktory ako životnosť, dávkovanie alebo recyklácia príp. likvidácia odpadu.


Horúci alebo studený vzduch (background:grey)

Horúci alebo studený vzduch

Pre optimálne časy umývania môžu teplovzdušné ohrievače Kärcher do nádrží fúkať horúci alebo studený vzduch.


Zdvíhacie náradie pre čistiace hlavy

Zdvíhacie náradie pre čistiace hlavy

Na manipuláciu s čistiacimi hlavami sú k dispozícii elektrické a pneumatické zdvíhacie zariadenia alebo cenovo výhodné, ručne ovládateľné balancéry.

Certifikácia ATEX

Všetky riadenia strojov ponúkané spoločnosťou Kärcher a veľká časť čističov vnútra nádrží ako aj niektoré vysokotlakové čerpadlá je možné dodať aj vo verzii ATEX.

Atex