Naše stránky používajú cookies

Na našich stránkach sú použité cookies. Niektoré z nich sú podmienkou pre správnu funkciu webovej stránky. Všetky súbory cookies z tohto webu môžete odstrániť a blokovať, ale je možné, že časti stránok nebudú správne fungovať. Viac informácií o cookies použitých na tejto webovej stránke nájdete v časti Ochrana osobných údajov. V prípade, ak naďalej používate webovú stránku, bez toho, aby ste odklikli políčko „Pokračovať“ (nižšie), súhlasíte s používaním súborov cookies na týchto webových stránkach. Akceptujem súbory cookies na týchto stránkach.

Loading

Kärcher Fleet

Manažment strojového parku

kaercher_fleet_header_1260x456.jpg

Pracujte na svojom úspechu. My vám poskytneme prehľad.

Kärcher Fleet je inovatívny profesionálny manažment strojového parku od svetového lídra v oblasti čistiacej techniky. Toto jedinečné, komplexné a na budúcnosť orientované riešenie bolo vyvinuté v spolupráci s vedúcimi spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti čistenia budov. Kärcher Fleet poskytuje upratovacím firmám príslušné informácie pre dokonalý prehľad o strojoch a činnostiach. Na tomto základe dokážeme byť hnacím motorom pre optimalizáciu procesov a dosiahnuť tak vyššiu efektívnosť pri plnení najrozličnejších čistiacich úloh.

Kärcher Fleet Icon

Kärcher Fleet

Princíp a úžitok Kärcher Fleet spočíva v údajoch o strojoch, ktoré sú spracované vo forme informácií s výpovednou hodnotou. Prístup k týmto informáciám poskytuje moderný, na webe založený portál. Fleet manažéri majú podľa svojej príslušnosti k odvetviu na výber rôzne verzie portálu. Kärcher Fleet ponúka pre príslušný typ strojového parku relevantné, konkrétne a aktuálne informácie.

Štruktúry, miesta nasadenia, osoby plniace úlohy a kompetencie v rámci strojového parku, ako aj kritériá merania sú zobrazené špecificky pre dané odvetvie a podnik. Takto možno značne zvýšiť spoľahlivosť čistiacich procesov. Lepšou koordináciou strojov, ochranou pred zneužitím a krádežou, ako aj zvýšenou dostupnosťou strojov, je Kärcher Fleet dôležitým odlišujúcim znakom pre každé odvetvie.


Nemôžete byť všade. Ale môžete všetko vedieť!

To, čo vidíte, je to, čo potrebujete. Užívateľ systému Kärcher Fleet dostáva v súvislosti s prístupom orientovaným na úlohy cielene informácie, ktoré sú pre neho dôležité. Alarmy, varovania a pokyny sú individuálne nastaviteľné. Kärcher Fleet je precízne nasmerovaný na požiadavky najrozličnejších odvetví a zaznamenáva nový stupeň efektívnosti a profesionality v rámci manažmentu strojového parku.

Kärcher Fleet Cloud

Portál optimalizovaný pre užívateľov

Užívateľský portál Kärcher Fleet je prehľadne štruktúrovaný a ľahko ovládateľný. Intenzívne školenie a zaúčanie nie je potrebné. Podstatné ukazovatele o stave strojového parku sú znázornené prostredníctvom grafov. Zmena prehľadného zobrazenia na detailné zobrazenie sa deje intuitívne len jedným kliknutím.

Kärcher Fleet Portal

Kärcher Fleet: Vaše výhody

Individuálne konfigurovateľný
Autorizovaní užívatelia môžu systém Kärcher Fleet využívať na rôzne účely. Podľa individuálneho nastavenia sa môžete zamerať podľa potreby na informácie o strojoch alebo o strojovom parku, o bezpečnosti, spoľahlivosti strojov alebo na kontrolu.

Kontrolovaná funkcia
Kärcher Fleet zabezpečuje kontrolu vitálnych funkcií strojov a v prípade odchýlky alebo poruchy okamžite zasiela hlásenie prostredníctvom automatického e-mailu príslušným pracovníkom: Alarmy, informácie, upozornenia.

Vždy a všade
Prístup do systému Kärcher Fleet je prakticky možný odvšadiaľ a kedykoľvek: v kancelárii, na ceste, na počítači resp. laptope alebo cez mobilný telefón.

Žiadna inštalácia
Kärcher Fleet je riešením založeným na webe, pre ktoré je potrebné len funkčné a chránené pripojenie na internet, aby sa tento systém manažmentu strojového parku mohol v plnej miere využívať. Telematický box zasiela všetky informácie šifrovane a prostredníctvom modernej prenosovej techniky (GSM) v rýchlosti UMTS na celosvetovo dostupné serverové cloudy. Prostredníctvom týchto cloudov potom autorizovaní užívatelia pristupujú k dátam a vyhodnoteniam, ktoré sú pre nich relevantné.


Jednoduché plánovanie a ovládanie

Ak by bol kompetentný manažment strojového parku jednoduchý, mal by ho každý. Presne to je cieľom Kärcher Fleet. Tento inovatívny a zároveň funkčný systém s jednoduchou obsluhou v sebe spája skúsenosti a poznatky celosvetového lídra v oblasti čistiacej techniky s praktickými skúsenosťami vedúcich poskytovateľov čistiacich služieb. Výsledok je presvedčivý: Kärcher Fleet je pôsobivo výkonný a užasne jednoducho sa používa.

Kärcher Fleet jednoduché plánovanie

Kontakt

Ak sa zaujímate o naše inovatívne riešenie, tak sa s nami skontaktujte: