Priemyselné odprašovače

Od mobilného stroja až po odsávacie alebo odprašovacie zariadenie na kľúč V priemysle potrebujete systém skladajúci sa zo strojov, príslušenstva a servisu, ktorý sa dá bez problémov integrovať do vášho prevádzkového procesu a ktorý vám prinesie pridanú hodnotu. Systém, v ktorom sú všetky produkty vyvinuté špeciálne na to, aby splnili náročné priemyselné požiadavky. A my takýto systém – ktorý robí veci inak – máme. Priemyselný systém Kärcher.

Kärcher Od mobilného stroja až po odsávacie alebo odprašovacie zariadenie na kľúč
Kärcher Odprašovač Priemyselné odprašovače

Priemyselné odprašovače

Naše priemyselné odprašovače spoľahlivo odstránia zo vzduchu v okolí suspendované častice, ako aj zdraviu škodlivé látky.

Kärcher Odprašovače Ex Priemyselné odprašovače Ex

Priemyselné odprašovače Ex

Naše priemyselné odprašovače s ochranou pred explóziou konštruujeme prísne podľa smernice Z22 pre výbušné suspendované častice ako aj horľavé častice.