Priemyselné čistiace riešenia a systémy

Naše priemyselné vysávače, zariadenia na otryskávanie suchým ľadom, systémy na čistenie vnútra nádrží, vysokotlakové a ultra vysokotlakové čističe, čističe podláh a zametacie stroje pokrývajú prakticky každú potrebu vo všetkých oblastiach priemyslu. Jednoducho nám povedzte, pred akou výzvou stojíte. A my vám povieme, ako ju zvládnete čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie.

Industry

Priemyselné riešenia

Úspech na všetkých úrovniach

Keďže špina nepozná hranice, potrebujete čistiace riešenia, ktoré pokrývajú všetky procesné úrovne priemyselného podniku: od infraštruktúry, cez vedľajšie výrobné priestory až po samotnú výrobu. Na toto veľké množstvo rôznych úloh potrebujete viac než len súčet jednotlivých pracovných krokov. Potrebujete systém, ktorý kontinuálne zaručuje optimálne výsledky. A ten dostanete od nás.

Náš systém Kärcher

Spolu s používateľmi, akými ste aj vy, hľadáme najinovatívnejšie riešenia, produkty a služby. Vždy s cieľom poskytnúť optimalizovaný systém. Systém pozostávajúci zo strojov, príslušenstva, čistiacich prostriedkov a služieb, ktorý sa dá bez problémov integrovať do prevádzkového procesu a ktorý vám ako priemyselné riešenie prinesie skutočnú pridanú hodnotu. Teda systém, ktorý je iný. Náš systém Kärcher.

 

System

Partner

Jeden partner pre všetko

V priemysle stojíte často pred veľmi špeciálnymi úlohami v oblasti čistenia: Stroje a zariadenia, formy a diely ako aj prepravné cesty a skladové plochy v interiéri a exteriéri. Každá z týchto oblastí je sama o sebe komplexná. Spojiť ich do funkčného systému s maximálnou efektivitou a hospodárnosťou si vyžaduje veľa know-how a skúseností. My, ako líder svetového trhu v oblasti čistiacej techniky, toto know-how máme a taktiež aj 75 rokov skúseností. Máme jedinečný systém Kärcher. A máme riešenie pre každú vašu úlohu. Čo máte z toho vy? Všetky výhody.


Zvýšite hospodárnosť pomocou inteligentného riadenia čistenia. Vďaka čistote vo všetkých priestoroch stúpne kvalita. Pomocou našich inovatívnych, šetrných a konzervujúcich čistiacich postupov bude udržiavanie vašich zariadení ešte optimálnejšie.


Použitím našich riešení na mieru pre špeciálne výrobné prostredia si zabezpečíte trvalé dodržiavanie príslušných hygienických a bezpečnostných noriem. Pre extrémne a kritické prostredia, ako sú zóny s nebezpečenstvom výbuchu, nebezpečné zóny, priestory s extrémnymi teplotami a obmedzeným prístupom, dostanete od nás vysoko špecializované riešenia. Súčasne tým podporíte svoju hlavnú podnikateľskú činnosť. A navyše budete profitovať zo skrátených prestojov.


Jednou z najnáročnejších úloh pri čistení je odstraňovanie kritických látok. Je jedno, či sú výbušné alebo zdraviu škodlivé, s obsahom oleja, mastnoty či tuhé – pomocou našich špeciálnych systémov odstránite prakticky každú špinu spoľahlivo a bezpečne, bez poškodenia vašich zariadení. A proti extrémne nepoddajným znečisteniam a zatvrdnutej špine nasadíte všade tam, kde je to technicky možné, silu vody: Pomocou našich ultra vysokotlakových vodných systémov odstránite cielene každú špinu a dokonca aj nátery, ochranné vrstvy a vytvrdnutý betón.


Prestávky sú dôležité, ak sú plánované. Aby to tak ostalo, dostanete od nás čistiace riešenia, ktoré môžete používať súbežne s vašimi výrobnými procesmi bez ich prerušovania. A to s minimálnymi časmi potrebnými na prípravu zariadení na použitie.


Váš pracovný svet je už aj tak dosť komplexný. Jednoduchá manipulácia s našimi čistiacimi strojmi, aj pri špeciálnych požiadavkách, vám bude robiť radosť. A aby ste po úspešnom čistení nestáli pred novými problémami, podporíme vás pri ekologických postupoch pri čistení a úprave zvyškov z výroby a odpadovej vody.

 

 


Priemyselné vysávače

Industriesauger

Vysávače. Čisté. Solídne.

Vysávanie má v priemysle rôzne využitie: od jemného prachu až po veľkú špinu, pevné hmoty alebo kvapaliny, mobilné alebo stacionárne. Vyvinieme pre vás štandardné riešenia pre odsávanie alebo riešenia podľa zákazníckych požiadaviek pre najrozličnejšie odvetvia a oblasti využitia. Vy nám poviete, čo a kde musíte odsávať. My vám ukážeme, ako sa to dá čo najlepšie.

Vysávaním môžete dokonca zarábať peniaze. Čistota je v priemysle dôležitým predpokladom pre kontinuálne vysokú kvalitu produktov. A tá je základom pre dosiahnutie vyšších cien na trhu.

Vaše výhody s našim priemyselnými vysávačmi• extrémne odolné – kvalitné materiály a trvalé spoje

 • stabilita na mnoho rokov
 • extra silné stroje aj pre trojzmennú prevádzku
 • bezpečnostné vysávače na vysávanie zdraviu škodlivých látok
 • špeciálne riešenia na mieru pre stacionárnu prevádzku

 

 

Príklady použitia

 • kovové piliny, granuláty, odpad z vysekávania
 • zdraviu škodlivý prach
 • explozívny prach
 • chladiace kvapaliny, mazivá a oleje
 • prášok
 • vláknové kompozity

Oblasti využitia

 • automobilový priemysel
 • strojárstvo a stavba zariadení
 • metalurgia a tvárniaca technika
 • nástrojárstvo a spracovanie kovov
 • koksovňa a spracovanie minerálnych olejov
 • spracovanie skla a kameňa
 • výrobu papiera a tlačiarenský priemysel
 • potravinársky priemysel
 • výroba škrobu a tabaku
 • výroba gumy a plastov
 • spracovanie dreva a výroba nábytku
 • chemický priemysel
 • farmaceutický priemysel
 • obce
 • kovospracujúci priemysel
 • automobilový priemysel

Kovospracujúci priemysel

Automobilový priemysel


Ultra vysokotlakové čističe

UHP-Klasse 406x406

Sústredená kompetencia. Vynikajúca sila

Spojili sme kompetencie značiek Kärcher a WOMA, aby sme pre vás vyvinuli perfektné ultra vysokotlakové čističe na najtvrdšie použitie v priemysle a stavebníctve. Výsledkom sú naše nové ultra vysokotlakové triedy UHP (Ultra High Pressure).

Naše nové UHP triedy vám ponúkajú štandardizované a kompaktné ultra vysokotlakové zariadenia s pracovným tlakom od 350 bar až po triedu Super s vynikajúcim pracovným tlakom 2800 bar. Tieto výkony sú vám k dispozícii ako mobilné či stacionárne riešenia integrované do procesov. Individuálne nakonfigurované riešenia môžu vytvárať pracovný tlak až do 4000 bar. Používané vysoko efektívne priemyselné čerpadlá pochádzajú z nášho kompetenčného centra WOMA, pioniera v oblasti ultra vysokotlakovej techniky.

Vaše výhodyekologickosť

 • hospodárnosť
 • inovatívne techniky
 • perfektne dávkovaná sila
 • bezpečnosť pre obsluhu

 

Príklady použitia

 • sanácia a odstraňovanie betónových vrstiev
 • čistenie potrubí, zväzkov rúr a tepelných výmenníkov
 • čistenie sít, filtrov a vnútra nádrží
 • odstraňovanie ochranných vrstiev a lakov
 • odstraňovanie hrdze
 • príprava podkladu
 • abrazívne rezanie
 • všetky druhy odstraňovania povrchových vrstiev

Oblasti využitia

 • automobilový priemysel
 • stavba a údržba lodí
 • potravinársky priemysel
 • chemický priemysel
 • strojárstvo
 • spracovanie kovov, ocele a hliníka
 • spracovanie kameňa
 • výroba papiera
 • spracovanie a zušľachťovanie rafinovaných ropných produktov/minerálnych olejov
 • preprava
 • stavebníctvo
 • baníctvo
 • čistenie budov
 • verejné budovy
 • elektrárne
 • búranie a dekontaminácia
 • hĺbkové odstraňovanie betónu pomocou robota na vodné rezanie
 • rôzne použitia s tryskou s okrúhlym prúdom a turbo tryskou

Hĺbkové odstraňovanie betónu pomocou robota na vodné rezanie

Rôzne použitia s tryskou s okrúhlym prúdom a turbo tryskou

Čistenie suchým ľadom

Trockeneisstrahlen 406x406

Zariadenia o otryskávanie suchým ľadom: silné, šetrné a bezo zvyškov

Chcete pevne priľnutú špinu odstrániť účinne a súčasne aj šetrne? Tak potom sú zariadenia na otryskávanie suchým ľadom od firmy Kärcher presne to správne pre vás. Pomocou stlačeného vzduchu a peliet zo suchého ľadu bez námahy oslobodíte obrobky alebo plochy od zvyškov gumy, oleja, mastnoty či farby.


Využite naše zariadenia na otryskávanie suchým ľadom bez problémov aj v oblastiach, kde je čistenie vodou alebo pieskom zakázané alebo neekonomické. Pelety zo suchého ľadu sa rozpúšťajú bezo zvyšku – bez zanechávania vlhkosti. Môžete teda čistiť aj dielce, pre ktoré sa bežné metódy nehodia, napr. elektromotory. Pelety si môžete sami vyrobiť jednoducho pomocou našich peletizérov. A s vhodným príslušenstvom na rôznorodé použitie dosiahnete vždy presvedčivé výsledky čistenia.


Vaše výhody

 • žiadne prípravné práce
 • minimálne prestoje strojov
 • ekologické čistenie
 • povrch ostáva intaktný
 • žiadne zvyšky
 • čistenie počas chodu výroby
 • nie je potrebná demontáž

Príklady použitia

 • roboty
 • formy
 • plniace zariadenia
 • dopravný systém a pásové zariadenia
 • dopravné vozíky
 • hydraulické komponenty a konštrukčné diely
 • elektrické diely
 • skriňové rozvádzače

Oblasti využitia

 • automobilový priemysel, zlievarne a vstrekovne plastov
 • tlačiarne
 • plastový a obalový priemysel
 • drevársky a papierenský priemysel
 • elektropriemysel
 • potravinársky, farmaceutický a kozmetický priemysel
 • výroba oceľových a kovových konštrukcií, strojárenstvo
 • mestá a obce

Čistenie foriem suchým ľadom

Odstránenie ochrannej vrstvy podvozku suchým ľadom

Čistenie nádrží

Behälterreinigung 406x406

Nádrže, silá, kontajnery: Čistenie perfektným spôsobom

V preprave a v priemysle sa používajú rôzne typy nádob pre rôzne materiály. Na ich odborné čistenie vám ponúkame riešenia šité na mieru na báze modulových komponentov.


Vaše zariadenie nadimenzujeme na každý účel čistenia, pre príslušný produkt a čistiace intervaly. Zohľadníme pritom všetky špecifické faktory, ako sú veľkosť a geometria, typické znečistenia a faktory vonkajšieho vplyvu. Naše systémové riešenia v každom ohľade profesionálne spĺňajú rôznorodé požiadavky na čistenie nádrží, zásobníkov a kontajnerov.


Vaše výhodyúspora energie

 • nízke náklady na odpadovú vodu
 • znížené náklady na inštaláciu
 • vysoká istota plánovania a nákladov
 • maximálna flexibilita a mobilita
 • modulárna konštrukcia s osvedčenými samostatnými prvkami

Príklady použitia

 • nádrže a zásobníky
 • 20-stopové kontajnery (ISO)
 • železničné cisternové vozy
 • IBC
 • sudy
 • nádoby každého druhu

Oblasti využitia

 • chemický priemysel a obchod
 • transport a logistika
 • potravinársky priemysel
 • sladovne a výrobcovia nápojov
 • riešenie pre čistenie vnútra nádrží (skrátená verzia)
 • riešenie pre čistenie vnútra nádrží

Riešenie pre čistenie vnútra nádrží (Skrátená verzia)

Riešenie pre čistenie vnútra nádrž

Čistenie reaktorov a kotlov

Reaktor--und-Kesselreinigung_406x406

Systémové riešenia pre miešacie nádoby a reaktory

Pracujete s veľkým počtom rôznych látok a procesov. Preto sa tu pre splnenie vysokých nárokov na hygienu a čistotu ponúkajú individuálne riešenia. A tie od nás dostanete v každej forme: mobilné, pevne nainštalované, plne integrované a automatizované.


Ako môže vyzerať modulárne riešenie čistenia, to vám ukáže zjednodušená schéma systému. Mobilná čistiaca jednotka s priblíži k nádobe, pohyblivá striekacia hlava umožní vyčistenie všetkých vnútorných stien a zabudovaných dielov. Po čistení sa čistiace médium dostáva do cirkulačnej nádoby a prefiltruje sa. Znie to jednoducho, avšak vyžaduje si to vysokú technickú kompetenciu a skúsenosti. My máme oboje. A využijeme to kompletne na splnenie vašej úlohy.


Vaše výhody

 • úspora času a zvýšená disponibilita zariadenia
 • bezpečnosť procesu vďaka spoľahlivému výsledku čistenia
 • flexibilita vďaka modulárnosti
 • trvalú udržateľnosť a efektivita
 • pracovná bezpečnosť
 • od stredného tlaku (50 bar) až po ultra vysoký tlak (1.500 bar)
 • so studenou alebo horúcou vodou či horúcou parou
 • s vodnými roztokmi, demineralizovanou vodou, kyselinami, lúhmi alebo rozpúšťadlami

 

Príklady použitia

 • miešacie nádoby
 • IBC
 • sudy
 • reaktory
 • kotly
 • mobilné nádoby

Oblasti využitia

 • chemický priemysel
 • kozmetický priemysel

Stacionárne vysokotlakové čističe

Stationäre-Hochdruckanlagen_406x406

Pevne inštalované - okamžite pripravené na použitie

Robte to tak, ako mnohí naši priemyselní zákazníci, ktorí už celé desaťročia používajú naše stacionárne vysokotlakové zariadenia kvôli ich vysokému výkonu, efektívnosti a dlhej životnosti. Jedna vysokotlaková jednotka dokáže zásobovať až 17 odberných miest súčasne.

Stacionárne vysokotlakové čistiace zariadenia pokryjú celý rozsah výkonov, ktorý potrebujete. V každom prípade zaručene efektívne, bezpečne a hospodárne. Z centrálnej zásobovacej jednotky je vysokotlaková voda vedená cez potrubný systém k pevne inštalovaným odberným miestam a tam je neobmedzene podľa potreby k dispozícii. 24 hodín denne bez dopĺňania, prípravy zariadenia na použitie a prerušovania práce.

Vaše výhody

 • úspora času a nákladov vďaka krátkej príprave stroja na použitie
 • konštantná disponibilita: vždy a všade
 • pracovná bezpečnosť
 • dodržanie zákonných hygienických noriem
 • znížené náklady

 

Príklady použitia

 • mäsiarstva a bitúnky
 • potravinárska výroba všeobecne
 • paluby výletných lodí
 • plavárne a termálne kúpaliská
 • priemyselné výrobné zariadenia

Oblasti využitia

 • potravinársky priemysel
 • výletné lode
 • automobilový priemysel a autoservisy
 • chemický a kovospracujúci priemysel

Čistenie dielcov

Teilereinigung_406x406

Diel za dielom perfektný

Čističe dielcov sú pri priemyselnej výrobe a údržbe neodmysliteľné. Čistíte znečistené obrobky a nástroje ešte s použitím rozpúšťadiel? Pomocou našich čističov dielcov dosiahnete vynikajúce výsledky čistenia úplne bez rozpúšťadiel.


Naše čističe dielcov a čistiace prostriedky na báze vody bez námahy a dôkladne odstránia mastnotu, oleje a iné znečistenie akéhokoľvek druhu. Pritom si môžete vybrať medzi automatickou, manuálnou alebo biologickou metódou.


Vaše výhody

 • ekologické čistiace prostriedky na báze vody
 • ergonomicky stvárnené pracovisko
 • odolnosť a kvalita
 • znížené náklady na likvidáciu odpadu

Príklady použitia

 • náradie
 • prevodové skrine
 • strojové dielce
 • komponenty motorov
 • dielce znečistené olejom a mastnotou
 • komponenty údržby

Oblasti využitia

 • autoservisy a iné dielne
 • servis a údržba
 • spracovanie kovov
 • čistenie komponentov v rámci údržby
 • výroba
 • čistenie dielcov v lakovacom procese
 • automatický čistič dielcov - uvedenie do prevádzky

Čistenie dielcov v lakovni

Automatické čistenie dielcov - prevádzka

Bezpečnosť práce

Arbeitssicherheit_406x406

Bezpečnosť má prednosť

Bezpečnosť práce je téma, ktorá má v priemysle popredné miesto. Pre mnohé oblasti sú predpísané všeobecné ochranné opatrenia, pre vysoko nebezpečné práce je zas predpísané certifikované ochranné vybavenie.


Naše ochranné vybavenie vám ponúka spoľahlivú ochranu pred špinou, vlhkosťou, hlukom a poranením. Jeho dizajn pritom ale ide s módou. Na výrobu ochranného vybavenia používame kvalitné materiály, ktoré sa jednoducho udržiavajú, sú pevné a obzvlášť odolné. A okrem profesionálnej ochrany poskytujú optimálnu voľnosť pohybu a nosia sa maximálne pohodlne.


Vaše výhody

 • kompletná ochrana pre používateľa / obsluhu stroja
 • bezpečnosť pri práci
 • voľný a jasný výhľad
 • pevné uchopenie a pohodlné nosenie
 • vysoko účinná ochrana
 • dobrý pocit bezpečia
 • pohodlné nosenie s dobrým tlmením hluku

Na použitie s otryskávacou technikou, napr.:

 • práce so zariadeniami na otryskávanie suchým ľadom
 • práce s ultra vysokotlakovými zariadeniami