Zdravotníctvo


Perfektná hygiena so zdravou hospodárnosťou. Úspešná prevádzka kliniky je neoddeliteľnou súčasťou modernej hygieny a cielenej hospodárnosti. Tu sa musia hlavné úlohy hygieny, ako predchádzanie nozokomiálnym infekciám a zanášaniu choroboplodných zárodkov, optimálne zosúladiť s úlohami v oblasti čistenia a uchovania hodnoty. Rôzne oblasti v nemocniciach si vyžadujú rôzne riešenia, od malých po veľké plochy, od kuchyne až po operačné sály. Nepretržitá prevádzka si okrem toho vyžaduje obzvlášť efektívne udržiavacie čistenie, pretože na dôkladné čistenie je len zriedka čas. Vždy náročnejšie hygienické štandardy, stúpajúci tlak nákladov a konkurencia sú sťažujúcimi faktormi. Prostriedky na splnenie týchto náročných úloh dostanete od spoločnosti Kärcher: profesionálne a efektívne čistiace systémy. A individuálne servisné služby od ambulantných až po intenzívne.

Zdravotníctvo

Čisté a bezpečné chodby

Bežná premávka vo verejných priestoroch, ako sú vstupné priestory a chodby neposkytuje veľa časových možností na čistenie. Rozhodujúce je tu vyváženie medzi udržiavacím, príležitostným a základným čistením. Pre stálu čistotu, zachovanie hodnoty, odstránenie prašnosti a bezpečnosť – na podlahách každého druhu, tvrdých plochách aj textilných krytinách. Kärcher prináša hygienu do chodieb.


Zdravotníctvo

Rýchle vyčistenie kobercov

Ak nie je čas na zdĺhavé sušenie alebo základné čistenie kobercov, riešením je systém Kärcher pozostávajúci z BRC 45 /45 C a čistiaceho prostriedku iCapsol RM 768 s dvojvalcovou technikou pre optimálne výsledky čistenia rovnako dopredu i dozadu. Je kompaktný a nezaberá veľa miesta.

Zdravotníctvo

Vo veľkom vo vstupných priestoroch

B 90 je umývací automat na veľké plochy. Pri predzametaní pozbiera aj väčšie voľne ležiace nečistoty. Vďaka diamantovému padu sa budú kamenné podlahy ešte dlho lesknúť. Funkcia Whisper umožňuje použitie B 90 aj v priestoroch, v ktorých sa nachádzajú pacienti.

Zdravotníctvo

Obratnosť a svižnosť na chodbách

BD 50/40 RS je najobratnejším strojom v svojej triede. A aj na chodbách nemocničných oddelení, na ktorých sa často nachádzajú prekážky, si vždy zachováva prehľad. Obsluhujúca osoba môže rýchlo nastúpiť a zostúpiť, ak potrebuje odpratať z cesty predmety. Efektívne riešenie na každodenné udržiavacie čistenie tvrdých plôch.

Zdravotníctvo

Efektívnosť je vec nastavenia

B 60 so systémom KIK je plne konfigurovateľný stroj a vďaka čisteniu vnútra nádrží sa postará o hygienu nielen na podlahe. V stupni eco!efficiency sa redukujú otáčky kief a sacia sila na výkon postačujúci pri ľahšom znečistení.

Zdravotníctvo

Najtichší vysávač v svojej triede

T 12/1 eco!efficiency s HEPA filtrom spĺňa hygienické požiadavky nemocničných oddelení. Jeho pracovná hlučnosť, ktorá je oproti základnému modelu nižšia o 5 dB(A), zodpovedá zníženiu hladiny hluku o približne 70 %.

Zdravotníctvo

Leštením proti stopám

BDP 43/450 C Adv a sprejový čistič sú časovo úsporným riešením pri odstraňovaní stôp od topánok a pri oprave ochrannej vrstvy. Hlavne v priestoroch, kde kvôli čulému ruchu nie je možná dôkladné ošetrenie povrchu podlahy.


Naše produkty pre verejné priestory

Sanitárne priestory – čisté až do hĺbky škár

V sanitárnych priestoroch s protišmykovými podlahami je ručné čistenie na hranici svojich možností. Hlavne ak ide o vodný kameň, kožný tuk alebo zvyšky kozmetických prípravkov. V kúpeľniach, sprchách a šatniach - všade štruktúrovaná podlaha a úzke priestory, avšak vysoké požiadavky na hygienu: Predchádzanie zaneseniu choroboplodných zárodkov je v týchto priestoroch obzvlášť dôležité. Pravidelné používanie kompaktných a efektívnych čistiacich strojov Kärcher tu zabezpečí hygienicky čisté škáry a krytiny.


Zdravotníctvo

Optimálne medzičistenie

BR 30/4 C vyčistí všetky kúty, okolo každého záhybu a aj pod nízkymi armatúrami. Valec z mikrovlákna sa ideálne hodí na zbieranie žmolkov a vlasov z kameninovej podlahy. Perfektné predpoklady pre použitie vo všetkých sanitárnych priestoroch alebo mokrých priestoroch, ako je napríklad miestnosť pre pôrod do vody.

Zdravotníctvo

Optimálne základné čistenie v sanitárnej oblasti

BDS 43/180 C Adv je dimenzovaný na dlhšie pracovné intervaly: výškovo prestaviteľná rúčka pre ergonomickú obsluhu, vedenie pomocou 2 tyčí pre jednoduché manévrovanie aj pri maximálnom výkone. Po sklopení si tento stroj nájde miesto všade.

Zdravotníctvo

Ideálny na štruktúrované krytiny

Valcová technika stroja BR 40/10 sa dostane do všetkých škár a v jednom kroku drhne aj odsáva. Sanitárne priestory a okolie bazénov tak bude hygienicky čisté.

Zdravotníctvo

Čisté škáry – žiadne útočiská pre baktérie

Parný čistič DE 4002 je odpoveďou na mydlové usadeniny v sprchách a hlavne tam, kam sa s mopom len ťažko dostanete. Súprava na škáry chráni povrchy aj životné prostredie.

Zdravotníctvo

Osvedčený stroj s vysokou sacou silou

Menšie alebo väčšie vytopenia sú v nemocnici každodennou praxou. Na odsávanie väčšieho množstva vody a pri čistení jednokotúčovým strojom sa používajú mokro-suché vysávače ako NT 48/1.


Naše produkty pre sanitárne priestory

Ošetrovne – maximálna hygiena

Čistenie sterilných priestorov, ako sú operačné sály a laboratóriá, kladie maximálne nároky na používané čistiace systémy. Musí byť dosiahnutá a udržiavaná maximálna hygiena, aby sa predišlo nozokomiálnym infekciám. Čistiace stroje používané v týchto priestoroch musia preto spĺňať vysoké hygienické normy. K tomu ešte aj často hektická prevádzka, krátke časové okná pre dôkladné čistenie, obzvlášť namáhané podlahy a úzke priestory.


Zdravotníctvo

Rýchlejšie je lepšie

Intaktný ošetrujúci film je pri vysokom mechanickom namáhaní a používaní agresívnych médií, ako sú dezinfekčné prostriedky, obzvlášť dôležitý. Ultra vysokorýchlostný leštiaci stroj BDP 50/1500 optimálne ošetrí veľmi namáhané podlahy a vďaka regulovateľným unášačom sa ideálne hodí aj na nerovné podlahy.

Zdravotníctvo

Všade rýchlo a všade rýchlo hotovo

BD 40/12 je vďaka rýchlej príprave na použitie, vysokému čistiacemu výkonu a rýchlemu schnutiu inteligentnou alternatívou mopu. Bez kábla flexibilne pomocou pohonu na batérie, kompaktne a obratne vás presvedčí pri udržiavacom čistení hlavne v malých miestnostiach.

Zdravotníctvo

Pre rastúce nároky

V histologickom laboratóriu, kde sa často pracuje s voskom, je čistenie podlahy veľmi náročné, avšak veľmi dôležité pre bezpečnosť práce. Predpokladom pre úspešné odstránenie nepoddajných znečistení, ako je vosk, je zosúladený systém skladajúci sa zo stroja a čistiaceho prostriedku: napríklad BR 40/10 s proti sebe rotujúcimi valcovými padmi a intenzívny základný čistič RM 750 sa postarajú o čisté podlahy a tým o bezpečnosť.

Zdravotníctvo

Ideálny pre operačné priestory

B 40 W spĺňa maximálne nároky: jednoducho sa obsluhuje a je tak tichý, že sa dá používať kedykoľvek. Systém oplachu nádrží chráni pred zanesením baktérií. Bezúdržbové batérie zabezpečujú bezproblémové používanie. A vďaka kompaktnej konštrukcii sa môže B 40 uložiť priamo v operačnom trakte.

Zdravotníctvo

Potichu proti prachu

Častá výmena oblečenia vedie k vysokej prašnosti. Iba s 56 db (A) je T 15/1 najtichším vysávačom svojej triedy a dá sa používať kedykoľvek. HEPA filter je zabudovaný sériovo.


Naše produkty pre ošetrovne

Kuchyne – chutne čisto

Príprava stravy pre veľký počet pacientov a zamestnancov kladie vysoké nároky na hygienu. Pre dôslednú realizáciu konceptu HACCP ponúka Kärcher kompletný systém, ktorý vďaka špeciálnej výbave spĺňa všetky normy. Vo všetkých oblastiach prípravy, uskladňovania a vydávania stravy. Od čistenia pracovných plôch a strojov až po servírovacie vozíky. Na odstránenie silne priľnavých a veľkých nečistôt. A nanajvýš efektívne aj značne štruktúrovaných podlahách.


Zdravotníctvo

Na valcoch hlbšie do škár

Vďaka nízkej konštrukcii sa podlahový automat BRS 40/100 bez problémov dostane pod všetky kuchynské skrine. So svojou valcovou technikou je na protišmykovej dlažbe alternatívou jednokotúčových strojov.

Zdravotníctvo

Vysoký tlak v kuchyni

Vysokotlakové čistenie s integrovaným odsávaním sa ideálne hodí pre kuchyne. Plošný čistič FRV 30 dokáže v jednom kroku čistiť aj odsávať. V kombinácii s čistiacim prostriedkom RM 731 sa šetrne k materiálu odstránia znečistenia spôsobené bielkovinami, tukom a olejom.

Zdravotníctvo

Na ploche do hĺbky

B 40 W bol vyvinutý podľa princípu HACCP a zaručuje optimálne výsledky čistenia na veľkých plochách. Vybavený valcovou kefovou hlavou a kefami s krátkym a dlhým vlasom bez problémov vyčistí aj bezpečnostnú dlažbu. So systémom DOSE pre správne používanie čistiaceho prostriedku.

Zdravotníctvo

Špecialista v jedálni

V priestoroch výdaja stravy je časté znečistenie kávou, tukmi a zvyškami bielkovín. BD 40/12 C vyčistí priľnuté znečistenie na kameninovej dlažbe v jedálny rýchlo a dôkladne. A dosiahne plochy, ktoré sú pre veľké stroje nedostupné.


Naše produkty pre kuchyne

Administratívne priestory – čistota až do hĺbky vlákien

Kancelárske a konferenčné miestnosti sú aj v nemocniciach často vybavené kobercami alebo parketami, aby sa vytvorila príjemná atmosféra. Pre čo najdlhšie zachovanie hodnoty týchto kvalitných materiálov sú potrebné príslušne prispôsobené čistiace systémy. A tiež aj kvôli zachovaniu hygienu a na ochranu pred zanesením baktérií, pretože špina a choroboplodné zárodky nerozlišujú medzi klinickými a administratívnymi priestormi.


Zdravotníctvo

Tiché a univerzálne

Suché vysávače, ako T 15/1, sú perfektné na každodenné udržiavacie čistenie – či už s filtračným vreckom alebo bez filtračného vrecka: Znečistenia z kobercov, laminátových alebo PVC podláh odstráni intenzívne a dôkladne.

Zdravotníctvo

Univerzálny stroj na všetky povrchy

Vysávač s elektrickou kefou CV 60/2 sa automaticky prispôsobí každej podlahovej krytine. Z tvrdej podlahy na koberec a naopak – bez potreby výmeny príslušenstva. Tu sa jednoduchá obsluha snúbi s extrémnou obratnosťou. A výkon s všestrannosťou: proti sebe rotujúce valce, bočná metla, sacia trubica a na objednávku aj HEPA filter. Plus súprava príslušenstva pre ťažko prístupné miesta. Dôležité príslušenstvo, ako nabíjačka, je prehľadne umiestnené na stroji, aby bolo vždy poruke.

Zdravotníctvo

Čistota od základu

Kobercové plochy sú každý deň silne namáhané. Tu sa osvedčili čističe kobercov značky Kärcher. Sú robustné, výkonné a všestranné a hodia sa na základné čistenie a medzičistenie kobercov a odstraňovanie fľakov z textilných povrchov. Aj lamelové závesy a čalúnenie budú s našimi strojmi čisté až do hĺbky vlákien. S príslušným príslušenstvom sa dajú použiť dokonca aj na čistenie obkladačiek a okien.

Zdravotníctvo

Proti špine pomôže krútiaci moment

Leštiace automaty Kärcher, ako napríklad kompaktný BDP 43/1500 C s pohonom na batérie, vyleštia podlahy vďaka vysokým krútiacim momentom na veľmi vysoký lesk. Odsávanie prachu sa postará o príjemnú prácu. Aj ohľadom opotrebenia a údržby má táto technológia svoje výhody.


Naše produkty pre administratívne priestory

Vždy pripravené na výkon

Vo vonkajších priestoroch nemocníc ide o viac než len dobrý dojem. Celoročná údržba infraštruktúry je neodmysliteľným predpokladom pre bezproblémovú a bezpečnú prevádzku. Týka sa to hlavne príjazdových priestorov pre sanitky, vstupných priestorov a chodníkov pre pacientov a zamestnancov. Ďalšou dôležitou úlohou je čistenie parkovacieho domu a údržba zelene. Výkonné a všestranné zametacie stroje Kärcher to dokážu: zametať namokro alebo nasucho. Pokosiť trávu. Pozbierať lístie. A kompletnú zimnú údržbu.


Zdravotníctvo

Čistote na stope

Parkovacie domy kladú často zvláštne nároky na umývacie automaty: veľké plochy, veľká a nepoddajná špina a strmé rampy. BR 100/250 R je na to predurčený: s robustným oceľovým rámom na najtvrdšie použitie na plochách so sklonom do 15 %. Veľká nádrž na vodu a výkonná batéria umožňujú dlhé pracovné intervaly.

Zdravotníctvo

Dá sa to ešte jednoduchšie?

S kompaktným a maximálne obratným KM 75/40 W je dôkladné vyčistenie malých až stredných plôch veľmi jednoduché. Pohon pojazdu nahrádza telesnú silu, účinné odsávanie sa stará o čistotu bez oblakov prachu. Podľa výberu s výkonným benzínovým pohonom alebo ako obzvlášť tichá batériová verzia – na objednávku s antistatickou súpravou na zametanie kobercov.

Zdravotníctvo

Meradlo efektivity

MC 50 každodenne dokazuje, že ekonómia a ekológia sa nevylučujú. Kompaktný zametací stroj, ktorý čistí a je čistý. Inovačný sací systém s veľkým podtlakovým dúchadlom sa stará o maximálnu saciu silu – a to už pri 75 % maximálnych otáčok motora. Výsledok: nižšia hlučnosť, nižšia spotreba, menej emisií a nižšie opotrebenie. MC 50 spĺňa prísnu emisnú normu STAGE IIIa.

Zdravotníctvo

Pokrok jednoduchým spôsobom

Ako kompaktný zametací stroj s odsávaním so sediacou obsluhou ponúka KM 90/60 R vysoký komfort obsluhy v spojení s vysokým plošným výkonom a efektívnym automatickým oklepom filtra. Nastaviteľné sedadlo, sprevodované riadenie a veľké kolesá podčiarkujú vysoké nároky na modernú obsluhu.

Zdravotníctvo

Na celoročné použitie

MC 50 Advanced ponúka rovnako najlepšie vlastnosti zametania a navyše sa dá využívať celoročne. Vďaka systému rýchlej výmeny sa dajú nadstavby, ako je kosačka alebo snežný pluh a posýpač, vymeniť bez náradia v priebehu niekoľkých minút.


Naše produkty pre vonkajšie priestory a podzemné garáže