CWB 3 Klean!Star

Ak je v popredí otázka nákladov, je naša 3-kefová portálová umývacia linka CWB 3 Klean!Star s rozsiahlymi možnosťami vybavenia atraktívnym riešením pre takmer každú prevádzku.

Vďaka väčšej šírka vo výške zrkadiel a zariadenia na umývanie kolies sa naša 3-kefová portálová umývacia linka CWB 3 Klean!Star hodí sa pre vozidlá najrozličnejších veľkostí. Vozidla s širokou stopou budú vyčistené rovnako spoľahlivo ako vozidlá s úzkou stopou, ktorých kolesá dosiahne lineárne nožnicové zariadenie na umývanie kolies aj v tom prípade, ak nestoja v strede. Pre optimálne sledovanie kontúr vozidiel sú bočné kefy v závislosti od príslušného prechodu naklonené až 15° alebo príp. zaaretované – pre dobrý výsledok čistenia horných častí vozidla, ako aj prahov. Avšak ani najlepší výsledok umývania nie je nič bez dobrého sušenia. Pri Klean!Star si môže vybrať z 2 variantov sušičov, ktoré pracujú na báze sledovania kontúr vozidla. Rôzne možnosti vysokého tlaku, čistiace a ošetrovacie programy ako aj náš novo vyvinutý rad čistiacich prostriedkov Klear!Line efektívne prispievajú k optimálnym výsledkom umývania a sušenia. Pre lákavý vonkajší vzhľad sú k dispozícii rôzne farebné a dizajnové varianty.

Vlastnosti a výhody
 CWB 3 Klean!Star: Rozšírená prejazdová šírka vo výške zrkadiel a zariadenia na umývanie kolies
Rozšírená prejazdová šírka vo výške zrkadiel a zariadenia na umývanie kolies
Viac priestoru na bezpečné a pohodlné polohovanie vozidla. Hodí sa pre vozidlá najrozličnejších veľkostí.
 CWB 3 Klean!Star: Integrovaná funkcia úspory vody
Integrovaná funkcia úspory vody
Šetrí cenné prírodné zdroje. Znižuje prevádzkové náklady.
 CWB 3 Klean!Star: Inteligentný koncept rámov
Inteligentný koncept rámov
Pre bezpečnú a časovo úspornú montáž zariadenia. Nízke náklady na montáž.
Špecifikácie

Technické údaje

Umývacia výška (mm) 2100 / 2900
Prípojka čistej vody objem (l/min) 80
Prípojka čistej vody tlak (bar) 4
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Počet fáz prúdu (Ph) 3
 CWB 3 Klean!Star
 CWB 3 Klean!Star
Oblasti využitia
  • 3-kefová portálová umývacia linka CWB 3 Klean!Star na automatické umývanie vozidiel
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky