HDC Advanced

Zásobovanie vysokým tlakom je skonštruované modulovým spôsobom ako kompaktná jednotka. Skladá sa z agregátu čerpadla, integrovanej plavákovej nádoby pre odpojenie od siete a externej riadiacej skrine.

Inštalácia stacionárneho vysokotlakového zariadenia umožňuje rôzne druhy čistenia. Výhody stacionárnych zariadení sa prejavujú v rôznych oblastiach, kde sa kladú na výkon pri čistení pravidelne vysoké nároky. Hospodárnosť – vždy k dispozícií stlačením tlačidla, nie je potrebné prestavovanie, nie je potrebná preprava mobilných strojov. Bezpečnosť – inštalácia na bezpečnom mieste, chránenom pred vplyvom okolia; neodborná obsluha je vylúčená. Automatické zapínanie – jednotky na zásobovanie vysokým tlakom sa uvádzajú do prevádzky jednorazovo priamo na stroji. Po uvedení do prevádzky sa vysokotlakové čerpadlo automaticky spustí pri každom odbere vody. Ďalšie odblokovanie nie je potrebné. Výkonnosť – zásobovacie jednotky sú dimenzované na súčasné zásobovanie viacerých odberných miest. Pri zariadeniach radu HDC Advanced sa neodobrané množstvo vody iba krátkodobo odvádza späť cez prepadový ventil do plavákovej nádrže. Vlastná regulácia prietoku sa riadi pomocou frekvenčných meničov na čerpadlách. Pri HDC Advanced sa tak dopravuje iba skutočne požadované množstvo vody. Automatické vypínanie – ak sa podkročí minimálny odber vody, zariadenie sa vypne. Doba dobehu zabraňuje impulznej prevádzke pri krátkych odberoch vody. Kompaktná jednotka sa opäť zapne automaticky pri odbere vody. Zariadenia s viacerými čerpadlami – pri kompaktných jednotkách s dvomi, tromi alebo štyrmi čerpadlami sa následné čerpadlá spúšťajú a zastavujú v závislosti od odobraného množstva vody. Výmena poradia – výmenou poradia spínania agregátov čerpadiel sa dosiahne rovnaká prevádzková doba všetkých agregátov čerpadiel. Pomocou ručného prepínania automatika/ručne je možné čerpadlové agregáty prevádzkovať aj jednotlivo. Tak je možné v prípade poruchy zachovať núdzové zásobovanie. Rozpoznávanie netesností – krátke nábehy čerpadiel, ktoré sa vyskytujú pri netesnosti potrubia, vedú k bezpečnostnému vypnutiu.

Vlastnosti a výhody
Modulová konštrukcia
  • HDC zariadenia je možné v závislosti od požiadaviek vybaviť až 4 čerpadlovými agregátmi. To znamená maximálnu flexibilitu pre každé použitie.
Inteligentné riadenie čerpadla
  • Je jedno, aké množstvo vody je potrebné: Riadenie zapína a vypína v prípade potreby ďalšie čerpadlá.
Špecifikácie

Technické údaje

Tlak (bar/MPa) 100 / 10
Prietok (l/h) 700 / 12000
Teplota vody na prívode (°C) 85
Nábeh motorov Soft start
Druh prúdu (Ph/V/Hz) 3 / 400 / 50
Rozmery (d x š x v) (mm) 1150 x 750 x 1840
Príslušenstvo