Objednávka servisu

Objednávka servisu z pohodlia domova.

Sluzby_zakaznikom

Objednávka servisu Pick Up Servis

Aby sa minimalizoval čas riešenia opravy, potrebujeme okrem vašich kontaktných údajov a údajov o mieste stroja nasledovné informácie:

  • Presné označenie stroja s materiálovým a sériovým číslom
  • Druh poškodenia
  • Predpokladaná príčina, ak je možné ju určiť

Materiálové a sériové číslo nájdete buď na našom servisnom alebo typovom štítku. Štítky sú viditeľne pripevnené na stroji. Označenie stroja nájdete na samotnom stroji alebo na typovom štítku. Typový štítok nájdete podľa typu stroja napríklad na zadnej strane, na spodnej strane alebo vo vnútri stroja.

 

Pred poslaním stroja do servisu je potrebné vyprázdniť všetky nádoby, ktoré obsahujú vodu alebo hrubé nečistoty a stroj riadne zabaliť do krabice a krabicu vyplniť vhodným obalovým materiálom, aby sa zabránilo poškodeniu pri preprave stroja.

V prípade ak stroj nebude vhodne zabalený, prepravná spoločnosť má právo odmietnuť prevziať a prepraviť vašu zásielku.

Kontrola stavu reklamácie, reklamácia dodania tovaru a služieb

service_callcenter_app

Reklamácia dodania tovaru a servisu

Rýchlo a pohodlne! V prípade poškodeného tovaru pri doručení, nesprávne dodanej popr. zle fakturovanej objednávke alebo pri problémoch so službami zákazníckého servisu, vyplňte reklamačný fromulár. Dôkladným vyplnením formuláru urýchlite vybavenie vašej reklamácie.

Zadať reklamáciu
Services_Consulting

Kontrola stavu reklamácie

Kontrola stavu reklamácie. Skontrolujte si jednoducho a rýchlo v akom stave je vaša reklamácia a oprava.

Skontrolovať stav reklamácie