Zbavte sa prachu

Profesionálne vysávače Vás zbavia prachu. Pri niektorých činnostiach je prach samozrejmosť. Existuje veľa možností, ako predchádzať jeho vzniku a zabrániť tomu, aby sa dostal do pľúc. Jednou z najlepších a najúčinnejších možnosti, ako sa prachu zbaviť je použiť Kärcher profesionálny vysávač.

Prach spôsobuje vážne ochorenia

Naše pľúca nie sú stavané nato, aby si vždy poradili s jemných prachom, ktorý v niektorých odvetviach sa vyskytuje často a vo veľkom množstve. Práve veľké množstvo malého vdýchnutého prachu môže byť veľmi nebezpečné. To je dôvod prečo je chronické ochorenie pľúc jedným z rady častých zdravotných problémov. Náklady na liečbu predstavujú stá tisíce eur. Koľko stojí vaše zdravie?

Profesionálne vysávače v kategóriách L, M a H

Prach a jeho riziko pre zdravie je rozdelené podľa kategórií a to L, M alebo H. Aj naše profesionálne a primyslené vysávače Kärcher sú tak označené. Preto aj vy si jednoducho viete vybrať ideálne riešenie pre Vás a chrániť si svoje zdravie.

Vysávače kategórie L

Vysávače kategórie L
 

Vysávače v kategórii L sú ideálne pre vysávanie prachu a nečistôt z mäkkého dreva, vápna a sadrového prachu. Prach kategórie L predstavuje mierne riziko a neexistujú žiadne zvláštne opatrenia pre jeho elimináciu.

Vysávače Kärcher NT v tejto kategórií poskytujú:

 • Ochranu proti elektrostatickému náboju, ku ktorému môže prísť počas vysávania suchého prachu vďaka uzemňujúcemu vodiču a vodivému príslušenstvu.
 • Integrovanú elektrickú zásuvku pre priame zapojení elektrického náradia do odsávača, s automatickým zapnutím, keď je náradie zapnuté.
 • Odsávanie vysávača - 10 sekúnd po vypnutí pripojeného zariadenia, vysávač disponuje odsávaním aby sa z hadice a príslušenstva odsal zvyškový prach.
 • Systém Tact pre samočistenie filtra.
   

Vysávače kategórie M

Vysávače v kategórii M sú vhodné pre vysávanie prachu a nečistôt z tvrdého deva, kartónové materiálu, prachových častíc z keramiky, cementu a tehlového prachu. Prach triedy M je považovaný za nebezpečný. Maximálna priepustnosť certifikovaných vysávačov M je menšia než 0,1%.

Vysávače Kärcher NT poskytujú:

 • Všetky vlastnosti ako pri vysávačoch triedy L.
 • Varovnú signalizáciu pri znížení sacieho výkonu, zablokovaní alebo plnom zásobníkom.
 • Elektronickú detekciu filtrov a riadenia prietoku vzduchu, vysávač funguje iba vtedy, keď je filter správne nainštalovaný.

Vysávače kategórie H

Vysávače v kategórii  H sú synonymom maximálneho bezpečnostného rizika. Sú vhodné pre odsávanie veľkého množstva bezpečných a nebezpečných látok a to i vysoko karcinogénnych ( ako napríklad azbestový prach, olovo, uhlie, nikel, kobalt, meď, kadmium a plesne).  Zvlášť kategóriou je vysávanie výbušného prachu (zóna 22).

NT Vysávače Kärcher poskytujú:

 • Špeciálne bezpečnostné vaky pre spoľahlivé odstredenie škodlivých látok pri vyprázdnení stroja.
 • Všetky vlastnosti strojov kategórií L a M.
 • Plochý skladaný filter PTFE-H (HEPA 13) je prvým čistiteľným filtrom v kategórii H.

Prevencia je vždy najlepšia ochrana

Prach, ktorý vôbec nevznikne nemôže byť nebezpečný a nikoho ohroziť. Existuje mnoho možností ako predchádzať vzniku prachu. A pokiaľ mu neviete predchádzať, tak ho môžete odsávať, alebo sa chrániť pomocou ochranných odevov a respirátormi zabrániť, aby ste ho vdýchli do pľúc.

Staubvermeidung_Sauger

Akú prevenciu vykonať pred vznikom prachu:

Akú prevenciu vykonať pred vznikom prachu:
 

1. Prach odsávajte priamo pri zdroji. Elektrické ručné náradie je často vybavené nadstavcom na pripojenie k vysávaču. Vysávače s prípojnými zásuvkami sa automatický zapnú pri spustení pripojeného náradia. Vždy používajte vhodný filter.


2. Používajte bezprašné pracovné postupy, ako napríklad mokré spracovanie alebo spracovanie za vlhka.

 

3. Prach viažte s vodou, napr. pri brúsení vonku.

 

4. Používajte bezprašné produkty, ako napr. maltové zmesi, hotové betónové zmesi a hotovou omietku.

 

5. Zamedzte zbytočnému vírení prachu. Namiesto zametania nasucho a odfúknutím je lepší použiť vysávač a zametacie stroje s odsávacím zariadením.

 

6. Využívajte pracovné lekárske preventívne prehliadky.

 

7.  Zabezpečte pravidelné upratovanie na pracovisku, pracovné priestory dostatočne vetrajte, pracovné odevy udržujte v čistote.

 

8.  Odpady ihneď a bezprašne odstráňte.

 

9.  Pravidelne kontrolujte sací výkon vysávača. Filtre podľa potreby vyčistite alebo vymeňte. Používajte vysávače s automatickým čistením filtrov pre konštantne vysoký sací výkon.

 

10. Používajte ochranný odev a respirátor. Pri vykonávaní činností, pri ktorých vzniká prach, je použitie ochranného odevu a respirátoru samozrejmosť, ale i pri menšej prašnosti je vhodné nosiť aspoň vhodný respirátor.