ไส้กรองก่อนเข้ามอเตอร์, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15

Set filter motor protection แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ขนแกะถอดเปลี่ยนได้เมื่อเปื้อนมาก

Set filter motor protection แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ขนแกะถอดเปลี่ยนได้เมื่อเปื้อนมาก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 3
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.012
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้