ไส้กรองฟองน้ำ, 3 x , CV 30, CV 38, CV 48, T 10, T 12, T 15, T 17

Filter foam, packaged, neutral, 3 pc. ตัวกรองไอเสียมาตรฐาน

Filter foam, packaged, neutral, 3 pc. ตัวกรองไอเสียมาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 3
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.031
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้