Loading

Add-on kit holder hose reel TR

หมายเลขสั่งซื้อ: 2.110-020.0
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย:
คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สายด่วน: +66 2 021 2838

ติดต่อจาก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 14.6
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้