Adapter 1 M22AG-TR22AG

อะแดปเตอร์ 1 เชื่อมต่อท่อเก่ากับท่อใหม่

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ 155
สูงสุด ความดัน (bar) 300
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.186