Adapter 2 M22IG-TR22AG

อะแดปเตอร์ 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์เก่ากับท่อและปืนเก่ากับท่อใหม่

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ 155
สูงสุด ความดัน (bar) 300
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.16