Adapter 3 M22IG-TR22AG

อะแดปเตอร์ 3 เชื่อมต่อปืนเก่ากับสเปรย์ดิกซ์ใหม่และตัวควบคุมเซอร์โวใหม่

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ 155
สูงสุด ความดัน (bar) 300
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.198