Adapter 5 TR22IG-M22AG

อะแดปเตอร์ 5 เชื่อมต่อปืนใหม่กับสเปรย์ดิกซ์เก่าและตัวเร่เซอร์โวใหม่กับสตูดิโอสเพย์ย์เก่า

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ 155
สูงสุด ความดัน (bar) 300
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.239