Adapter 6 TR22IG-M22AG

อะแดปเตอร์ 6 เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่กับท่อและท่อเก่ากับปืนใหม่

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ 155
สูงสุด ความดัน (bar) 300
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.142