Adapter 8 TR20IG-M18AG

อะแดปเตอร์ 8 เชื่อมต่อหัวพ่นใหม่กับหัวฉีดเก่า

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

อุณหภูมิ 155
สูงสุด ความดัน (bar) 300
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.112