Adapter Bp 2400 Adv

อะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเครื่องที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเป้ที่ใช้แบตเตอรี่ Bp 2400 Adv ของเรา

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.67