Add-on kit hose reel

ชุดยึดรีลท่อสำหรับติดตั้งบนเครื่องสำหรับการจัดระเบียบสายยางแรงดันสูงที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (พร้อมท่อเชื่อมต่อกับเต้ารับ HP ของเครื่อง) เข็มได้ใต้แรงกดด้วยการเชื่อมต่อ 22 x 1.5

ชุดรีลท่อสำหรับติดตั้งบนยูนิต โซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดเก็บท่อแรงดันสูงที่ปลอดภัยและประหยัดพื้นที่ เชื่อมต่อกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ยังหมุนภายใต้ความกดดัน ขั้วต่อ: 22 x 1.5.

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความยาว 15
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 9.4
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้