Angle joint

Angle joint ข้อต่อปรับมุมได้สูงสุดถึง 180องศา สำหรับเชื่อมต่อท่อและแปรงแบบยืดหดได้เมื่อทำความสะอาดส่วนหน้า หน้าต่าง หรือแผงโซลาร์เซลล์

Angle joint ข้อต่อปรับมุมได้สูงสุดถึง 180องศา สำหรับเชื่อมต่อท่อและแปรงแบบยืดหดได้เมื่อทำความสะอาดส่วนหน้า หน้าต่าง หรือแผงโซลาร์เซลล์

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เธรดการเชื่อมต่อ M 18
น้ำหนักรวม บรรจุภัณฑ์ (กก) 0.169

วิดีโอ

รูปแบบการใช้งาน
  • เหมาะสำหรับการทำความสะอาดหน้าต่างซุ้มและแผงโซลาร์เซลล์