Body support

ส่วนรองรับไหล่ที่แข็งแรงซึ่งต้องใช้จากแรงหดตัวมากกว่า 150 นิวตัน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก 0.804
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.822
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) 220 x 195 x 42
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้