แปรงแบบเข้ามุม, ปานกลาง, สีแดง, 170 mm

Angle brush, medium, 170 mm แปรงลูกกลิ้งสีแดงเพื่อให้สามารถเข้าถึงมุมได้ดีขึ้นสำหรับทุกพื้นผิว

Angle brush, medium, 170 mm แปรงลูกกลิ้งสีแดงเพื่อให้สามารถเข้าถึงมุมได้ดีขึ้นสำหรับทุกพื้นผิว

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีแดง
ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) (กก) 0.6
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้