แปรงขัดแบบจานกลม, แข็ง, สีเขียว, 170 mm

Disc brush, hard แปรงแผ่นดิสก์สีเขียวสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก

Disc brush, hard แปรงแผ่นดิสก์สีเขียวสำหรับการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีเขียว
ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) (กก) 0.54
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้