แปรงขัดแบบจานกลม, ปานกลาง, สีแดง, 430 mm

Disc brush, medium แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน

Disc brush, medium แปรงแผ่นดิสก์มาตรฐานสีแดงสำหรับการทำความสะอาดประจำวัน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

สี สีแดง
ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) (กก) 3.15
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้