Dummy nozzle F21

F21 หัวฉีดหลอกแบบขันสกรู เหมาะสำหรับงานกดดันสูงถึง 3,000 บาร์

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก 0.006
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.006
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) 20 x 10 x 10
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้