Loading

Filter cartridge for KM 70/30 C

หมายเลขสั่งซื้อ: 5.731-625.0
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย:
คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สายด่วน: +66 2 021 2838

ติดต่อจาก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.008
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้