Filter cartridge without groove KM 75/40

แผ่นกรองจีบแบบแบนที่กันความชื้นและล้างทำความสะอาดได้สำหรับเครื่องกวาดพื้นของคาร์เชอร์ ตัวกรองช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอย่างเห็นได้ชัด

แผ่นกรองจีบแบบแบนที่กันความชื้นและล้างทำความสะอาดได้สำหรับเครื่องกวาดพื้นของคาร์เชอร์ช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอย่างเห็นได้ชัด

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 1.01
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้