ถุงเก็บฝุ่นเส้นใยสังเคราะห์, 10 x , CV 30, CV 38, CV 48

Fleece filter bags CV 30/1 - CV 38/1 10 pcs. ถุงกรองฟลีซป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้นฝุ่นระดับ M มาตรฐานสำหรับ CV 30/1 และ CV 38/1 เนื้อหา: x10.

Fleece filter bags CV 30/1 - CV 38/1 10 pcs. ถุงกรองฟลีซป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้นฝุ่นระดับ M มาตรฐานสำหรับ CV 30/1 และ CV 38/1 เนื้อหา: x10.

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 10
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 0.407
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.429
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มิลลิเมตร) 400 x 250 x 45
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้