Loading

FR 30

หมายเลขสั่งซื้อ: 2.111-011.0
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย:
คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สายด่วน: +66 2 021 2838

ติดต่อจาก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เส้นผ่าศูนย์กลาง 300
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 2.7
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้