ไส้กรองก่อนเข้ามอเตอร์, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17

Motor protection filter fleece แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ขนแกะถอดเปลี่ยนได้เมื่อสกปรกมาก

Motor protection filter fleece แผ่นกรองป้องกันมอเตอร์ขนแกะถอดเปลี่ยนได้เมื่อสกปรกมาก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 5
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.005
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้