Nozzle carrier F21

หัวฉีดสำหรับหัวฉีดแซฟไฟร์ F21 เหมาะสำหรับงานกดดันสูงถึง 3,000 บาร์

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.131
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้