Nozzle carrier F4/F19

หัวฉีดสำหรับหัวฉีด F4 / F19 เหมาะสำหรับแรงกดดันในการทำงานสูงถึง 1,500 บาร์

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.169
Videos
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้