Nozzle carrier head TD06

หัวฉีดหัวฉีด 6 เจ็ทสำหรับหัวฉีด F21 เหมาะสำหรับงานกดดันสูงถึง 3,000 บาร์ มุมสเปรย์ 30 °รวมถึงตัวป้องกันและสารปรับสภาพการไหล

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก 0.76
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.763
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) 75 x 75 x 85
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้