Nozzle carrier head TD08

หัวฉีดหัวฉีด 6 เจ็ทสำหรับหัวฉีด F21 เหมาะสำหรับงานกดดันสูงถึง 3,000 บาร์ มุมสเปรย์ 25 °รวมถึงตัวป้องกันและสารปรับสภาพการไหล

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนัก 0.88
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.98
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) 100 x 100 x 100
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้