Nozzle carrier head TD10

หัวฉีดหัวฉีด 4 หัวสำหรับหัวฉีด F21 เหมาะสำหรับแรงกดดันในการทำงานสูงถึง 3000 บาร์ มุมสเปรย์ 45 °รวมถึงตัวป้องกันและสารปรับสภาพการไหล

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.799
Videos
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้