Nozzle pack TR wet jet set 0040

ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เชอร์ที่ดีที่สุด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่แนบมากับการพ่นแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 | 4.115-006.0

ชุดหัวฉีดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งที่แนบมากับระเบิดแบบเปียกของคาร์เชอร์ ประกอบด้วยหัวฉีดพ่นแบบเปียกและหัวฉีด เฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับสิ่งที่แนบมากับการระเบิดแบบเปียกเท่านั้น 4.115-000.0 | 4.115-006.0

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.369
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้