Nozzle pack TR wet jet set 0050

ชุดหัวฉีดพร้อมหัวพ่นแบบเปียกและหัวฉีด (เฉพาะประเภท) เพื่อประสิทธิภาพการติดตั้งระเบิดแบบเปียกของคาร์เชอร์ที่ดีที่สุด เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมการพ่นแบบเปียกเท่านั้น

ชุดหัวฉีดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสิ่งที่แนบมาพ่นแบบเปียกของคาร์เชอร์ ประกอบด้วยหัวฉีดพ่นแบบเปียกและหัวฉีด เมื่อใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมการพ่นแบบเปียกเท่านั้น

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.379
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้