Nozzle pack TR wet jet set 0075

ประกอบด้วยหัวฉีดเจ็ทเปียกและหัวฉีด - ใช้ร่วมกับชุดเจ็ทเปียกเท่านั้นสำหรับ 4.115-000.0 | 4.115-006.0

หมายเลขสั่งซื้อ: 2.112-028.0
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย:
คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

สายด่วน: +66 2 021 2838

ติดต่อจาก

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ 0.379
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้