จานจับแผ่นขัด, 170 mm

Pad drive board แผ่นจับหนามเตยที่ติดตั้งง่ายสำหรับเครื่องขัดทำความสะอาดบันได BD 17/5 สำหรับทำความสะอาดด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 170 มM.

Pad drive board แผ่นจับหนามเตยที่ติดตั้งง่ายสำหรับเครื่องขัดทำความสะอาดบันได BD 17/5 สำหรับทำความสะอาดด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 170 มM.

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) 170
ปริมาณ (ชิ้นส่วน) 1
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) (กก) 0.453
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้