ถุงกระดาษเก็บฝุ่น, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

5 ถุงกรองกระดาษแบบป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น BIA- (U, S, G, C) ระดับฝุ่น M สำหรับ NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 72/2 Eco Tc ทุกรุ่น

ถุงกรองกระดาษป้องกันการฉีกขาด 3 ชั้น - ฝุ่น BIA- (U, S, G, C) ระดับ M - เหมาะสำหรับรุ่น NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me และ NT 72/2 Eco Tc ทั้งหมด เนื้อหา: x5

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 5
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 0.127
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.65
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มิลลิเมตร) 340 x 260 x 35
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้