ถุงเก็บฝุ่นชนิดพลาสติก, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702

Plastic sacs for dust-free disposal NT 7xx + I 10 pcs ถุงพลาสติก PE.

Plastic sacs for dust-free disposal NT 7xx + I 10 pcs ถุงพลาสติก PE.

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ปริมาณ 10
น้ำหนัก (กิโลกรัม) 0.799
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ (กิโลกรัม) 0.799
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มิลลิเมตร) 410 x 260 x 20

วิดีโอ

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้